2015

Olsen, H. & Sømhovd, M. J. (2015). Evaluering av botrening i Tyrili. (PDF, 3MB) I Tyrili Skriftserie 1/2015.

Wangensteen, T. & Jansen, U. (2015). Revidert: Dette er Tyrili. (PDF, 1MB) I Tyrili Skriftserie 2/2015.

Wangensteen, Turid (2015): «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!». (PDF, 593KB) Rapport fra en kvalitativ studie

2014

Nøkleby, Heid (2014) "Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet". (PDF, 2MB) Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor under PhD-programmet Barns og unges kompetanseutvikling, Høgskolen i Lillehammer
Doktoravhandling

Jansen, Sigrun Dalsaune (2014) ”Vi er nærmest elevene”. (PDF, 124KB) En kvalitativ undersøkelse om utfordringer knyttet til å ivareta barnefokuset i behandlingen av voksne rusavhengige. (PDF, 124KB) Masteroppgave i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer
Masteroppgave

Nøkleby, Heid, Geir Pedersen & Finn Skårderud (2014) Symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Addictions, in press.
Vitenskapelig artikkel

2013

Aamodt, Hanne Lorimer (2013) Med rus - uten ord? En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling.  (PDF, 2MB)Masteroppgave i psykisk helsearbeid, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
Masteroppgave

Kristiansen, Daniel Løset (2013) Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling.  (PDF, 749KB)Masteroppgave i musikkterapi, Norges musikkhøyskole
Masteroppgave

Alm, Ingrid Ramstad (2013) Snowboard og rus. En studie av to subkulturer, fellestrekk og forskjeller. Refleksjoner om forebygging. (PDF, 865KB) Masteroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo.
Masteroppgave

Bergsgard, Nils & Danielsen, Trond (2013) Rehabilitering av rusavhengige i fengsel – nytter det?  Rus og Samfunn nr.2/2013.
Artikkel

Danielsen, Trond & Jansen, Ulf (2013) Nytter det? Debattartikkel Aftenposten 22. mars.
Kronikk

Haugen, Stian (2013) Endring fra innsiden. Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene. Oslo: Gyldendal Akademisk
Bok

Nøkleby, Heid (2013) Use of doping agents and symptoms of eating disorders among male and female drug addicts in treatment. (JPG, 6KB) Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30(4), 331–346.
Vitenskapelig artikkel

Nøkleby, Heid & Skårderud, Finn (2013) Body practices among male drug abusers. Meanings of workout and use of doping agents in a drug treatment setting. International Journal of Mental Health and Addiction, 11(4), 490-502.
Vitenskapelig artikkel

Snartland, Vegard & Johansen, Thor (2013) Evaluering av Tett på – et samarbeidsprosjekt mellom Tyrilistiftelsen og NAV. (PDF, 2MB) Tyrili skriftserie nr.1/2013
Tyrili skriftserie

Wangensteen, Turid & Jansen, Ulf (2013) Dette er Tyrili. (PDF, 3MB) Tyrili skriftserie nr.2/2013
Tyrili skriftserie

2012

Bergsgard N., Danielsen T. (2012) Når veien er målet – en evaluering av Stifinner’n (PDF, 1MB): Rapport IRIS – 2012/062 
Rapport

2011

Johansen, Thor Hallgeir & Snartland, Vegard (2011) Evaluering av korttidstilbudet på Tyrilihaugen. (PDF, 351KB) Tyrili Skriftserie nr 1
Tyrili skriftserie