Pågående prosjekter


Kompetansehevende tiltak – nytte og betydning for praksis

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Januar 2020–juni 2021
Beskrivelse: Målet med denne kvalitative studien, er å få økt kunnskap om hvordan aktuelle opplæringstiltak oppleves av deltakerne, og om hvordan ny kunnskap benyttes i praksis i behandlingsarbeidet. Studien består av 4 delstudier: 1) Tyriliutdanning, 2) Motiverende Intervju; 3) Flerkulturell kompetanse, traumer og rus, 4) Selvmordsforebyggende arbeid.

Pasientundersøkelsen

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Medarbeiderundersøkelsen

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.
 

Avsluttede prosjekter


Feedbackverktøy i Tyrilistiftelsen

Prosjektleder: Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2017–2020
Beskrivelse: Oppstart av pilotprosjekt på bruken av feedbackverktøy på en enhet i Tyrili. Evaluering og tilpassing av piloten som grunnlag for implementering i hele stiftelsen. Undervise og hjelpe til i prosessen med å implementere feedbackverktøyene; ORS og SRS (KOR), som verktøy til psykologene, og WAI-C-S, som verktøy til elevkontaktene. Kvalitetssikre og tilpasse implementeringen av feedbackverktøyene til dette er en del av ordinær drift på alle enhetene i Tyrilistiftelsen.