Wangensteen, T., & Dalsrud, M. K. (2023). Når foreldre ruser seg. Universitetsforlaget.