Wangensteen, T., Himberg-Sundet, A., Bergly, T. H. & Klev, J. (2023) Når ny kompetanse skapes i møte mellom teori og personlig utvikling. Deltakernes erfaringer og fornøydhet med Ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili 2021/22. (PDF, 967KB) Intern rapport.

Wangensteen, T., & Dalsrud, M. K. (2023). Når foreldre ruser seg. Universitetsforlaget.