Tone Helene Bergly, forsker i TyriliStilling: forsker, FoU

Utdanning: Ph.D.

Tlf: 938 52 189 

E-post: tobe@tyrili.no

Adresse: Tyrili FoU, Normannsgate 47, 0565 Oslo

 
Kompetanseområder
  • Rusmiddelbruk og psykisk helse
  • Rusbehandling
  • Sosial- og samfunnspsykologi
  • Kartleggingsverktøy
  • Kvantitativ metode
Verv/engasjement

Medlem i referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Publikasjoner

Wangensteen, T, Himberg-Sundet, A & Bergly, T. H. (2023) Når ny kompetanse skapes i møte mellom teori og personlig utvikling. Deltakernes erfaringer og fornøydhet med Ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili 2021/22. (PDF, 967KB) Intern rapport.

Bergly, T. H., & Sømhovd, M. J. (2022). Improvements of substance use disorder treatment and the impact of traumatic experiences. Journal of Substance Use27(4), 393-397.

Fjærli, H. H., Sømhovd, M. J., & Bergly, T. H. (2021). Difference between psychostimulant users and opioid users in recovery of cognitive impairment, measured with the Montreal Cognitive Assessment (MoCA®). Journal of Substance Use, 1-5.

Hystad, J. & Bergly, T. H. (2021). Experiences of playing golf as a part of the treatment and rehabilitation process among patients in substance use disorder treatment. Journal of Substance Use, 26(2), 184-189. DOI: 10.1080/14659891.2020.1800845 

Sømhovd, M., Hagen, E., Bergly, T., & Arnevik, E. A. (2019): The Montreal Cognitive Assessment as a predictor of dropout from residential substance use disorder treatment
Heliyon, 5(3), e01282.
Vitenskapelig artikkel

Bergly, T., Sømhovd, M.: Rusbehandling i Indre Østfold fengsel – et samarbeid mellom Eidsberg fengsel, sosial-medisinsk poliklinikk Sarpsborg og Tyrili Stifinnerteam.
Tyrili skriftserie nr. 1/2019

Bergly, Tone Helene og Sømhovd, Mikael J. (2018): The Relation Between ADHD Medication and Mild Cognitive Impairment, as Assessed by the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), in Patients Entering Substance Use Disorder Inpatient Treatment. Journal of Dual Diagnosis
Vitenskapelig artikkel

Olsen, Hilgunn og Bergly, Tone H. (2018): Elevene på Tyrilihaugen og arbeidslagets betydning for tanker om fremtiden – intervju med elever og arbeidsledere.
Internrapport

Bergly, Tone H. (2018): Målgrupperapport, del 2
Internrapport

Sømhovd, Mikael J. og Bergly, Tone Helene (2017): Evaluering av ambulant behandling i Tyrili.
Tyrili rapport Nr. 1/2017

Bergly, Tone Helene: Målgrupperapport, del 1
Internrapport

Bergly, T. H. (2015): Patients in substance use disorder treatment: Motivation for behavioural change, co-occurring disorders and problem domains. Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor, Psykologisk institutt, NTNU
Doktorgradsavhandling

Domains and perceived benefits of treatment among patients with and without co-occurring disorders in inpatient substance use treatment. Bergly, T. H., Gråwe, R. W. & Hagen, R. (2014). Journal of Dual Diagnosis, , 10(2), 91-97. doi:10.1080/15504263.2014.906134.

Mental health and substance use problems among patients in substance use disorder treatment as reported by patients versus treatment personnel. Bergly, T. H., Hagen, R. & Gråwe, R. W. (2014). Journal of Substance Use. doi:10.3109/14659891.2014.911975. 

The dimensional structure of SCL-90-R in a sample of patients with substance use disorder. Bergly, T.H., Nordfjærn, T., & Hagen, R. (2013). Journal of Substance Use, 19(3), 257-261. doi:10.3109/14659891.2013.790494.

The Predictive Validity of the URICA in a Sample of Patients in Substance Use Treatment. Bergly, T. H, Stallvik, M, Nordahl, H.M., & Hagen, R. (2013). Addictive Disorders & Their Treatment, 13(4), 170-178. doi:10.1097/ADT.0000000000000041.


Konferansebidrag

Bergly, T.H. & Rundmo, T. (2008). A comparative study of risk perception, risk willingness and risk sensitivity. International Journal of Psychology, Vol. 43(3/4), p. 624. (ISBN 0020-7594). Abstract and poster presented at the XXIX International Congress of Psychology in Berlin, Germany.

Bergly, T.H., Nordfjærn, T., & Rundmo, T. (2009). Relapse pattern to substance addiction. Poster presented at the 11th European congress of psychology, Oslo, Norway, July 9-11 2009.