Turid Wangensteen, forsker i TyriliStilling: Forsker

Utdanning: Ph.D., Barnevernspedagog, familieterapeut, Master i moderne forvaltning (Public Administration)

Tlf: 908 64 026

E-postturid.wangensteen@tyrili.no

Adresse: Tyrilisenteret i Lillehammer, Løkkegata 11, 2615 Lillehammer

Avsluttet doktorgradsarbeid på Høgskolen i Lillehammer om barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer (2015-2020).

Kompetanseområder
  • Tyrilistiftelsen
  • Rusavhengighet / rusbehandling
  • Barn som pårørende
  • Familie- og nettverksarbeid
  • Familieterapi
  • Ledelse og organisasjon
  • Kvalitativ metode
     
Publikasjoner

Wangensteen, T, Himberg-Sundet, A & Bergly, T. H. (2023) Når ny kompetanse skapes i møte mellom teori og personlig utvikling. Deltakernes erfaringer og fornøydhet med Ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili 2021/22. (PDF, 967KB) Intern rapport.

Wangensteen, T., & Dalsrud, M. K. (2023). Når foreldre ruser seg. Universitetsforlaget.

Wangensteen, T. (2022). Barnets perspektiv. Veiledning med foreldre i rusbehandling. I S. M. Myra, A. Faugli, & C. Lauritzen (red.), Veiledning i profesjonell praksis -til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier (kap 10, s. 141-157). Fagbokforlaget.

Wangensteen, T. (2022). Fyll din egen verktøykasse. Ferdighetstrening og reflekterende team på veien til økt relasjons- og kommunikasjonskompetanse. I S. M. Myra, A. Faugli, & C. Lauritzen (red.), Veiledning i profesjonell praksis -til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier (kap 15, s. 229-242). Fagbokforlaget.

Wangensteen, T., & Hystad, J. (2022). Trust and collaboration between patients and staff in SUD treatment: A qualitative study of patients’ reflections on inpatient SUD treatment four years after discharge. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 0(0). https://doi.org/10.1177/14550725221082366

Hystad, J., & Wangensteen, T. (2021). Former inpatients’ narratives of substance use four years after substance use disorder treatment: A qualitative follow-up study. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 14550725211050765. https://doi.org/10.1177/14550725211050765

Wangensteen, T., Hystad, J. (2021) A Comprehensive Approach to Understanding Substance Use Disorder and Recovery: Former Patients’ Experiences and Reflections on the Recovery Process Four Years After Discharge from SUD Treatment. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health (2021). https://doi.org/10.1007/s40737-021-00233-9

Wangensteen, T., & Jansen, S. D. (2021). Jeg vil jo så gjerne bli en god, trygg og rusfri pappa: Erfaringer fra foreldreseminar med pasienter i rusbehandling. Fokus på familien, 49(2), 121-139. https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487-2021-02-04

Turid Wangensteen, Astrid Halsa, Jørgen Gustav Bramness (2020): Creating meaning to substance use problems: a qualitative study with patients in treatment and their children. Journal of Substance Use, doi=10.1080/14659891.2020.1715497.
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, T., & Aamodt, H. L. (2019). Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn (s. 230-250). Oslo: Gyldendal Akademiske.
Bokkapittel

Wangensteen, T. og Westby, L. C. L. (2019): Breaking the Cycle: Young People’s Stories of Protection and Support While Growing up with Parental Substance use Disorder
Child Care in Practice
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, T., Jansen, Sigrun D. og Halsa, A.: Foreldreskap og rus – den tause skammen Tidsskrift for psykisk helsearbeid Volum 16, Nr. 1/2019, s. 5–15. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel

Wangensteen, Turid, Bramness, Jørgen Gustav og Halsa, Astrid (2018): Growing up with parental substance use disorder: The struggle with complex emotions, regulation of contact, and lack of professional support. Child & Family Social Work.
Vitenskapelig artikkel.

Wangensteen, Turid og Jansen, Ulf (2015): Revidert Dette er Tyrili. 
Tyrili Skriftserie 2/2015

Wangensteen, Turid (2015): «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!». (PDF, 593KB) Rapport fra en kvalitativ studie

Wangensteen, Turid & Jansen, Ulf (2013): Dette er Tyrili. (JPG, 2KB) Tyrili skriftserie 2/2013
 

Konferansebidrag/annet

ROP-TV: Foredrag om å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig