2005

Johansen, Thor Hallgeir (2005) Stifinner’n – en rus- og rehabiliteringsavdeling innenfor Oslo fengsel sett i lys av Lysgaards kollektivteori og Goffmans begrepsapparat. (JPG, 47KB) Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 
Hovedoppgave

2004

Nøkleby, Heid (2004) Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling. (JPG, 224KB) Kvinneforskning, 2/04.
Artikkel

2003
 

Rokkan, Tore T., Brandsberg-Dahl, Astrid (2003) Tyrili 10 år etter. - En evaluering av Frankmotunet. (JPG, 6KB) Tyrili Skriftserie nr 4. Oslo: Tyrili FoU. 
Tyrili skriftserie

2002
 

Sand, Laila (red) (2002) Den Unike Kompetanse (DUK). Et læringsprosjekt. (JPG, 2MB) I Tyrili Skriftserie nr 4. Oslo: Tyrili FoU. 
Tyrili skriftserie

Brandsberg-Dahl, Astrid og Lanesskog, Jan O. (2002) Metadonbrukere i Tyrili - integrering, resultater og erfaringer. (JPG, 313KB) Tyrili skriftserie nr 3. Oslo: Tyrili FoU.
Tyrili skriftserie

2001
 

Lorimer, Debby & Dalsaune, Randi (2001) Ta det som en kvinne. Erfaringer fra arbeidet til jentene og kvinnene på Tyrilitunet. (JPG, 4KB) Tyrili skriftserie nr 2. Oslo: Tyrili FoU 
Tyrili skriftserie

2000
 

Brandsberg-Dahl, Astrid (2000) Fra konflikt til konsensus. (JPG, 2MB)Fremvekst og utforming av metadonassistert rehabilitering av heroinmisbrukere i Norge på 1900-tallet, i lys av massemedia, sosiale mekanismer og sosial handlingsteori. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi.
Hovedoppgave