Tyrilistiftelsens leder Anders Dalsaune Jansen ble torsdag ettermiddag valgt til styreleder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Jansen har vært nestleder i styret de siste fem årene, fram til 1. juni i år. Da ble han konstituert som styreleder, etter at styrelederen de siste seks årene, Kirsten Frigstad, gikk av med pensjon. Det var et enstemmig årsmøte som valgte Jansen til ny styreleder

– Jeg er stolt av Fagrådet, og av å bli valgt til styreleder. Fagrådet er den største, mest mangfoldige og mest relevante paraplyorganisasjonen på rusfeltet. Det er en viktig organisasjon å være medlem av og engasjere seg i, for å påvirke nasjonale rusfaglige og ruspolitiske spørsmål. I året som kommer vil det bli mye debatt og arbeid med den kommende rusreformen og spørsmål om avkriminalisering. Det arbeidet ser jeg veldig frem til å være med på som styreleder i Fagrådet, sier Jansen.

Anders Dalsaune Jansen har siden 2018 vært leder av Tyrilistiftelsen. De siste seks årene har han vært nestleder i Fagrådets styre, og han kjenner derfor både arbeidet og styrets ansvarsområder godt.

Trude Lønning og Frode Woldsund ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens Merete Hanch-Hansen og Ellen Ingrid Eira ble valgt til nye styremedlemmer. Det ble også Tommy Sjåfjell, prosjektleder i A-Larm. Fagrådets styre skal ha brukerrepresentasjon, og Sjåfjell ble valgt til den plassen.