Det er lang tradisjon for utkledning og det å «by på seg sjøl» i Tyrilistiftelsen. På Kampen i Oslo blir det tydelig på Luciadagen. Det gamle fabrikkbygget huser både et behandlingsfellesskap for menn og store deler av stiftelsens administrasjon. 13. desember er det tradisjon at «kontorfolket» i administrasjon og stiftelsesledelse går luciatog ned til behandlingsfellesskapet. I år fikk de hjelp med sangen av studenter fra Norges musikkhøgskole, som hadde hatt julekonsert på huset kort tid i forveien. Her kan du se og høre hvordan årets luciatog forløp seg.