Ulf Jansen har sommerfugler i magen, og går og snakker med seg selv slik han alltid gjør før han skal stå på podiet. I dag er det et samlet rusfelt som skal lytte, når de samles til Fagrådet  - Rusfeltets hovedorganisasjon sin årlige konferanse i Oslo. 

- Vi har blitt spurt om å snakke om relasjoner og betydningen av det for Tyrili. Vi vil fortelle om hvordan vi i møte med pasientene har endret meninger og standpunkt underveis, for å til enhver tid gi best mulig behandling, forteller Jansen.  

Han forteller at de vil komme innom noen av de diskusjonene som har preget feltet de siste tiårene, blant annet tvang, HIV og medisinering. 

Et samlet rusfelt - recovery next exit? er spørsmålet den nasjonale rusfagkonferansen stiller seg når Fagrådet markerer sine 25 år. Recovery betyr bedringsprosesser, og kan sees på som en filosofi eller holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. Tekningen er internasjonalt fremhevet som retningsgivende for psykisk helse og ruspolitikk. (kilde: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og erfaringskompetanse.no). 

Forsker og stipendiat i Tyrilistiftelsen Turid Wangensteen.Med seg på podiet har Jansen mangeårig medarbeider i Tyrili og stipendiat og forsker Turid Wangensteen.

- Vi har blitt invitert for å snakke mm erfaringene vi har, og det vi har lykkes med. Vi tar utgangspunkt i begrepene relasjon, brukermedvirkning, muligheter og endringsoptimisme, og forteller noen historier fra Tyrilis 36-årige historie. Vi skal både snakke om det vi har fått bra til og har også med eksempler på hva vi synes har vært strevsomt, forteller Wangensteen. 

Klokka 10:45 onsdag står Jansen og Wangensteen på scenen, og tittelen for foredraget er «Relasjoner og brukermedvirkning – grobunn for muligheter og endringsoptimisme?». 

- Jeg synes recovery er et interessant tema. Rusfeltet har noen ganger vært prega av alt vi ikke får til, og det fører til maktesløshet – både fordi det er et krevende felt og fordi det ikke finnes klare svar og enkle løsninger. Når vi nå legger vekt på mulighetene og det som fungerer bra, er det svært viktig, sier Wangensteen.