Tyrilistiftelsen innfører nå obligatorisk tjenesteuniform for alle ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det vil si at sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer og andre som jobber i behandlingsfellesskapene skal stille på jobb i samordnede antrekk fra høsten. Målet er lansering av de nye uniformene under den årlige stiftelsessamlingen til Tyrili, som i år avholdes i september.

– Dette er et forslag vi i ledelsen har jobbet lenge med. Nå er vi glade for endelig å kunne gjøre det til en realitet, til glede for medarbeidere og elever i Tyrili, sier nestleder i Tyrilistiftelsen, Camilla Fjeld.

Støttes av fagbevegelsen
Forslaget har også vunnet gehør i fagbevegelsen, tross noe skepsis i begynnelsen.

– Vi har holdt litt tilbake, det skal vi ikke legge skjul på. Men vi ser at dette er krav som etter hvert vil komme for alle, og at vi her har en gylden anledning til å ligge i forkant, sier tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Tyrili, Jo Alexander Breiby.

Fjeld minner om at dette ikke egentlig er noe nytt og fremmed, Tyrilistiftelsen alltid har hatt ulike former for uniformer.

– Bare tenk på alle plaggene vi opp gjennom årene har satt Tyrili-logoen på. T-skjorter, joggebukser, anorakker og mye annet. Det vi gjør nå, er egentlig bare å sette dette i system, sier hun.

Hun ramser opp noen av de mange gode argumentene som kom på bordet da diskusjonen om uniformer startet i ledergruppa.

– Uniformer jevner ut forskjeller mellom ansatte fra ulike profesjoner. Det er dessuten hygienisk, og gjør at Tyrilis medarbeidere slipper å kaste bort verdifull tid på å tenke på hva de skal ha på seg om morgenen. Tid som isteden kan brukes på rusbehandling, sier Fjeld, som samtidig understreker at det nye tiltaket ikke medfører lengre arbeidsdager for de ansatte.

To typer uniform
Beslutningen om å innføre uniformer støttes av forskning på området, forteller forsker Tone Helene Bergly i Tyrili FoU, som har ledet en gruppe med ansvar for å utrede forslaget om uniformering.

– Studier viser at det å bruke uniform gjør pasienter og pårørende tryggere på helse- og sosialarbeideres profesjonalitet. Det styrker medarbeiderens egen identitet som fagperson, og kan faktisk bidra til at vedkommende presterer bedre på jobb. Det ville ikke forundre meg om uniformene gir enda bedre rusbehandling i Tyrili, sier Bergly.

Helsefaglig ansatte kommer til å ha én farge på uniformen i det nye systemet, sosialfaglig ansatte en annen.

– Det er naturlig å dele det inn på den måten, slik at elever og pårørende er trygge på hvilken profesjon medarbeiderne de forholder seg til, tilhører, sier Fjeld.

I tillegg kan det bli aktuelt med Tyrili-relaterte mønstre og motiver på uniformene. Også andre yrkesgrupper, som kokker, arbeidsledere, etc. kan komme til å bli uniformert etter hvert.

Medarbeiderne bestemmer utseendet
Også helsemyndighetene er fulle av lovord om det nye tiltaket Tyrilistiftelsen nå iverksetter.

– Dette er noe vi har anbefalt institusjoner som driver med rusbehandling lenge. Om ikke vi nevner det i våre offisielle råd, så sier vi i hvert fall i mer uformelle sammenhenger at uniformer skaper økt trygghet for medarbeidere og pasienter, og bidrar til en profesjonalisering av feltet, sier seniorrådgiver Unn Inger Form i Helsediktoratet.

Beslutningen om å innføre uniformer er enstemmig vedtatt i ledergruppa og Fjeld mener den er godt forankret blant medarbeiderne.

– Dette er noe vi har snakket med mange om, både her og der, i ulike sammenhenger og gjennom mange år. For eksempel hadde jeg en god prat med en gruppe medarbeidere om dette litt utpå kvelden under forrige stiftelsessamling, sier Fjeld.

Den endelige beslutningen om hvordan uniformene skal se ut, er ikke tatt enda, og ledelsen vil gjerne ha med seg medarbeidergruppa på å bestemme dette.

Gå inn på Tyrilis Facebook-side og si din mening!

– Vi tror på direktedemokrati i Tyrili og at alle skal få si sin mening. I dag åpner vi derfor en storstilt avstemning på Facebook, hvor Tyrilis medarbeidere og alle andre kan stemme på det settet av uniformer de liker best. Så teller vi opp stemmene til slutt, og innfører antakelig de uniformene som har fått fleste stemmer, sier Fjeld.

– Dette er en historisk dag for Tyrili, avslutter hun entusiastisk.