Tyrilistiftelsen fikk tildelt avtale om en egen enhet for avgiftning og utredning i siste anbudsrunde med Helse Sør-Øst. 

- Nå er vi i gang med å bygge denne enheten. Vi har kalt den 3X3, fordi det her er snakk om tre plasser i tre døgn, sier stiftelsens leder Ulf Jansen.

Det er ennå ikke avgjort hvilke dager enheten vil være åpen.  Tilbudet er lokalisert på enheten i Kampen i Oslo, og omfatter elever som er innlagt i Tyrilistiftelsen (uavhengig av lokasjon) som trenger avgiftning.

- Dette er muligheten til å bli hanka inn igjen etter at en elev for eksempel har rusa seg på treningsreise. Det betyr at vi kan håndtere disse situasjonene sjøl. Elevene trenger ikke å vente all verdens tid på å få plass til avgiftning andre steder, noe som har vært en flaskehals tidligere, sier Jansen.

Enheten skal være i drift fra årsskiftet, og ansettelsesprosessen er i gang. Det skal være to personer på jobb hele døgnet når enheten er åpen. 

- Det betyr også at det blir lettere å komme inn til oss igjen underveis i behandlingen, som er en viktig del av vår modell for helhetlig, integrert behandling. Vi ivaretar elevene som er i behandling bedre, og tetter glippsonene. Følgene av rusing underveis i behandlingsforløpet trenger ikke å bli katastrofale. Dette kan føre til at elevene ikke mister taket helt, og dermed hindre frafall på veien, avslutter Ulf Jansen.