Se flere bilder i karusellen nederst i saken!

Fredag 19. oktober arrangerte Tyrili fagseminar og festkveld for sju personer som har vært helt sentrale i etableringen og utviklingen av stiftelsen. Arrangementet ble kalt et avtakkingsseminar, men alle sju har fortsatt sitt daglige virke i Tyrili. Seminaret fant sted på utestedet Stratos på Youngstorget i Oslo. Det startet med lunsj, fortsatte med historiske tilbakeblikk, faglige innlegg og videohilsen fra helseministeren, og munnet ut i en festkveld med treretters middag, hilsninger fra tidligere elever, tyrilimedarbeidere og samarbeidspartnere, og ulike underholdningsinnslag.

Mangeårige Tyrili-medarbeidere: Kristin Langtjernet, Solbjørg Sunde, Unni Tollan, Gisle Andersen og Rune Kongsrud.

Kveldens æresgjester var:

  • Ulf Jansen, som hadde idéen om Tyrili, var primus motor for etablering og videre vekst og utvikling, og stiftelsens ubestridte leder fra den ble etablert i 1980 til 2018
  • Randi Dalsaune, som var en av grunnleggerne og har hatt et utall ulike roller i stiftelsen, i de senere årene særlig knyttet til familie- og pårørendearbeid
  • Roar Skolseg, som var med på å grunnlegge Tyrili, og startet den første avdelingen i Oslo, hvor han har vært idémaker og ledet ulike prosjekter opp gjennom årene
  • Gunnar Engen, som kom til Tyrilitunet i 1981 og fortsatt har ansvaret for det, i tillegg til å være en ideologisk drivkraft og forvalter av stiftelsens kollektive hukommelse
  • Sven Hafskjold, som også var en av grunnleggerne, og stiftelsens altmuligmann, med ansvar for alt fra fritidseiendommer til bilpark og seilskuter
  • Øyvin Aamodt, som har ledet langtidsenheten Tyrilihaugen fra den startet i 1995 til september i år, og vært en iherdig forkjemper for rehabilitering gjennom arbeid
  • Kjell Brennodden, som grunnla det naturnære Frankmotunet i Østerdalen og i mange år var leder og «høvding» ved enheten

Tre av dagens foredragsholdere: Professor i klinisk psykologi og forfatter Odd Arne Tjersland (øverst t.v.), forsker i Tyrili Turid Wangensteen (nederst t.v.) og seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Christian Sohlberg.

Rundt 100 inviterte gjester deltok på festseminaret. De var enhetsledere og nestledere i Tyrili, medarbeidere som har jobbet for stiftelsen i mer enn 25 år, spesielt utvalgte venner av Tyrili, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Noen flere enn æresgjestene var med fra starten, og de var spesielt invitert til arrangementet. Blant æresgjestene er det noen som skal fortsette å jobbe i Tyrili framover, noen som trapper gradvis ned, og noen som har en klar avslutningsplan.

Psykolog i Tyrili Asbjørn Solevåg (øverst t.v.), tidligere Tyrili-medarbeider Anne Guri Frang og enhetsleder ved Tyrili Arena Oslo, Hilde Andresen Aarhus (øverst t.h.) og Tyrilistiftelsens styreleder Sven Petter Omdal (nederst).

Tyrili ville ha en markering som denne fordi vi synes det er viktig å stoppe opp, dvele ved det som har vært og ta oss tid til å se tilbake på historien. Mye har endret seg i løpet av de 38 årene Tyrilistiftelsen har eksistert, men grunntanken, menneskesynet og verdiene er fortsatt de samme: Det finnes ikke håpløse mennesker, bare situasjoner som virker håpløse. Ingen fortid er så belastet at ikke fremtiden kan bli bedre. Og: Det er i møte med andre mennesker du lærer deg selv å kjenne.

To av kveldens æresgjester, Svend Hafskjold (t.v.) og Øyvin Aamodt.

Ideen om Tyrili ble unnfanget da Ulf Jansen en kveld i 1979 så en dokumentar på tv om den svenske Hassela-bevegelsen, og ble «frelst». Ulf var politisk radikal, og bakteppet var i tillegg at han hadde mistet to brødre i overdose. Han fikk lyst til å skape noe à la Hassela i Norge, og fikk midler fra myndighetene til å dra på studietur, for å lære av kollektivbevegelsen i Sverige. Sammen med kona Randi og datteren Sigrun, fem andre voksne og seks ungdommer, flyttet han i 1980 til Mesnali og startet Tyrilikollektivet. Målet var «å kjempe for oppreisning for de mest utslåtte av arbeiderklassens sønner og døtre». Bo- og arbeidskollektivet i Mesnali møtte mye motstand i lokalmiljø og presse, før stemningen etter hvert snudde. De måtte tåle kritikk for bruken av tvang overfor mindreårige barnevernselever, særlig fra deler av den norske venstresida. Tyrili mente på sin side at rusavhengigheten utgjorde den egentlige tvangen.

Jannicke Berg Leknes og Ida Kristine Olsen nyter utsikten over Oslo.

I løpet av de snart 40 årene Tyrili har eksistert, har det skjedd en markant endring og utvikling:

  • Fra kollektivbevegelse til spesialisthelsetjeneste
  • Fra sju voksne og seks ungdommer til nesten 200 elever og 250 medarbeidere
  • Fra supplement og alternativ til en av Norges største aktører innen behandling av rusavhengighet

En av foredragsholderne, lege og rådgiver i Helse Sør-Øst, Guri Spilhaug (øverst t.v.), helseminister Bent Høie med videohilsen til æresgjestene (øverst t.h.) og Lise Lunaas, Turid Wangensteen og Ida Kristine Olsen.

Under middagen var det duket for hilsninger fra tidligere elever, og Mannskoret dukket opp og sang og kåserte for gjestene. Sigrun Dalsaune Jansen holdt tale på vegne av barna som vokste opp på Tyrilitunet. Hilsninger ble også overbragt fra viktige samarbeidspartnere som Velferdsetaten i Oslo kommune, Alternativ til vold og Pasientombudet i Oslo. Av Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon fikk æresgjestene en kurv som blant annet inneholdt «Fagrådets Oscar-statuett», og av Tyrilistiftelsen fikk de hvert sitt eksemplar av vasen med det symboltunge navnet «Stolt», produsert lokalt av bedriften Ment på Lillehammer.

Bla gjennom karusellen under og se alle bildene fra festen!