Norges to største brukerorganisasjoner for pasienter i LAR, Legemiddelassistert rehabilitering, slår seg sammen til en organisasjon. Det ble avgjort på et ekstraordinært årsmøte for medlemmene i de to organisasjonene i går kveld.

LAR-nett Norge (LNN) og proLAR slår seg sammen og danner den nye organisasjonen proLAR Nett- Nasjonalt forbund for folk i LAR.

- Alt i alt vil organisasjonen med dette bli styrket. Vi vil få en bedre økonomi, som betyr at vi kan bruke flere hender på å gjøre LAR bedre, og vi vil få mer enn dobbelt så kraftig stemme. I stedet for to ulike organisasjoner som fra hver sin kant kjemper for mer eller mindre det samme, vil vi i fremtiden kunne samles om felles mål og fanesaker, som igjen vil gjøre det lettere å tvinge frem endringer som monner, skriver Ronny Bjørnestad, som blir leder i den nye organisasjonen, i en pressemelding.

Bjørnestad har vært daglig leder i proLAR, og fortsetter altså i samme stilling i den nye organisasjonen. Kjersti Bratlien, tidligere styreleder i LNN, og Herman August Steffensen, styremedlem i LNN, vil utgjøre styret i den nye organisasjonen sammen med de som tidligere satt i styret til proLAR.

- Mye forblir det samme. Blant annet vil ansatte i de to organisasjonene fortsette i jobbene sine, mens andre ting med tiden vil forandres. Akkurat hvordan den nye organisasjonen vil bli seende ut, er for tidlig å si. Det vil bli avgjort på neste felles årsmøte, som er i mai 2018. Det eneste man med sikkerhet kan si er at dette er en stor seier både for de to organisasjonenes medlemmer og for landets LAR-brukere, skriver Bjørnestad i pressemeldingen.