Tre medarbeidere fra Tyrili har nå vært på to besøk i Bulgaria og besøkt tre fengsler.  Prosjektet heter «Health education for social proseperity» og er et undervisningsopplegg for sosialarbeidere og fengselsansatte som Tyrili har lagt opp.

- Vi underviste folk som jobber i bulgarske fengsler, og la vekt på vårt menneskesyn og våre metoder. Vi prøvde å finne noe de kunne gjenkjenne i arbeidet de driver og å gi dem litt inspirasjon, sier Kongsrud. 

Tyrili har lang erfaring med å jobbe med rusbehandling i kriminalomsorgen gjennom prosjektet Stifinner`n. Både i Oslo og Bredtveit fengsel behandler Tyrili innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler og som ønsker å starte en endringsprosess under soning. 

- Det Tyrili kan noe om, er hvordan de kan møte folk og organisere gruppesamtaler rundt forskjellige temaer. Vi fortalte hvordan vi skaper relasjoner til folk slik at man kan påvirke, forteller Kongsrud. 

Behandling vs. straff

Rune Kongsrud er en av tre Tyrilimedarbeidere som er med på prosjektet i Bulgaria.I bulgarske fengsler er virkeligheten en annen. De få sosialarbeiderne som jobber der, er først og fremst ansatt for å drive skadereduksjon i forhold til overdoser og blodsmitte. Smitte av både hepatitt og HIV foregår med brukte sprøyter i fengselet. Fengselsbetjentene har kort utdanning, de lærer ingenting om rehabilitering og fokuserer kun på sikkerhet i utdannelsen.

- Jeg er imponert over hvordan det norske samfunnet er villige til å investere i å reintegrere folk og forhindre ytterligere marginalisering, mens bulgarske samfunnet er mer fokusert på straffen i seg selv, som har mange negative konsekvenser senere, sier Anna Lyubenova. 

Hun er nestleder samarbeidsorganisasjon "Initiative for Health foundation" i Bulgaria og forteller at cirka 20 prosent av de innsatte er rusavhengige. 

- Vi har ikke tilstrekkelig tilbud for denne gruppen. I noen fengsler er det begrenset adgang til metadonbehandling. I det hele tatt er ikke rusbehandling et tilbud mens du er i fengsel, og det er heller ikke et alternativ å få behandling i stedet for å sone, selv ved mindre forbrytelser. Og den ubehandlede rusavhengigheten fører til tilbakefall til kriminalitet, forteller Lyubenova. 

Tyrilimedarbeidere og tolk utenfor fengsel.

Kilde til inspirasjon

Kongsrud har erfaring fra et lignende prosjekt i Ungarn, og der var tilstandene som en straffeleir, der fangene sto i grå pysjamas og måtte stå ute i en time før de fikk lov til å gå inn. I Bulgaria var det mer humane forhold.  En fengselsskole de besøkte, er pussa opp og satt i stand av norske EØS-midler. Tyrili-prosjektet har fått offentlig støtte gjennom Norwegian Financial Mechanism. 

- Kurset var en kilde til inspirasjon.  Vi kan ikke bruke mange av metodene direkte, men vi kan se på våre verdier og vårt menneskesyn når det gjelder fanger og rusavhengige.  Arbeidet skal evalueres og brukes til å forbedre ytterligere våre tiltak for rusavhengige fanger, forteller Lyubenova. 

Et ansvar for å bidra

Sammen med medarbeider Tarek Øzger og prosjektleder Trond Danielsen skal Kongsrud til Bulgaria igjen i april neste år for å evaluere prosjektet. 

- Jeg synes det er viktig at vi hjelper andre når vi har mye kompetanse og er en stor aktør på dette fagfeltet i Norge. Staten Norge har et ansvar for å bidra i slike prosjekter. Og så er det bra for oss å få noen impulser utenfra også, vi har også faglig utbytte av dette. Jeg hadde en god følelse etter at vi hadde vært der, mye bedre enn frykta på forhånd, sier Kongsrud.