Av Anne-Lise Trondsen og Sondre Bolstad, Tyrili.

Inger Evensen startet som kontorassistent i Tyrili i 1988. Yrkeskarrieren hennes speiler noen sentrale utviklingstrekk i Tyrili og samfunnet, gjennom de 33 årene som har gått fram til i dag.

Inger hadde ansvar blant annet for fakturering, husleie pasienter, pasientarkiv, oversikt over medarbeidere, mv. Dette var en tid da alle arkiv var manuelle, og utfakturering skjedde via skrivemaskin.

I juni 1991 fikk Inger 100% stilling.  På den tiden var det Ringsaker Regnskapskontor som hadde ansvaret for å betale ut lønn og utarbeide regnskapsrapporter, men alt av bilag og dokumentasjon måtte gjøres av Tyrili. I dette arbeidet spilte Inger en viktig rolle.

I 1995 gjorde Tyrili et stort løft og gikk til innkjøp av lønnssystem og regnskapssystem. Inger var en viktig bidragsyter i dette arbeidet, ikke minst ved etablering av rutiner, og hun fikk fort hovedansvaret for lønn. Siden har lønn kommet punktlig hver måned, hvert år, og Inger har opp gjennom årene planlagt alt av ferier etter datoer for fakturering og lønnskjøring.

Da Inger begynte, var det cirka 15 pasienter i Tyrili, mot dagens 189 avtaleplasser, i tillegg til ambulante tjenester og Tyrili Stifinnerteam. Tyrili hadde 15 faste årsverk, mot 225 i dag. Omsetningen utgjorde ca to millioner kroner, mot 300 millioner i dag. Det er med ande ord en formidabel utvikling Inger har vært med på, og vært bidragsyter til.

1. april begynte Monica Homstad Haugen som lønns- og HR-ansvarlig, og Inger har vært en god læremester i oppfølgingen av Monica.

Det er godt mulig vi vil spørre Inger om å bistå oss ved behov. I så fall håper vi at hun vil løsrive seg fra pensjonstilværelsen og ta turen til Tyrilisenteret på Lillehammer.

Takk for innsatsen, Inger.

***

Foto: Sondre Bolstad (portrettet av Inger Evensen) / Tyrili