Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Foto: Sara Johannessen/Privat | Publisert 5. juli 2022

Åse Ulset slutter som leder ved Tyrilisenteret i Lillehammer etter tre år i stillingen, for å flytte tilbake til Mo i Rana, hvor hun vokste opp. Nylig ble det klart at hennes etterfølger blir Lise Lunaas, som til nå har vært nestleder ved enheten. Hun får med seg Camilla Farem, som har vært behandler ved enheten siden 2012.

– Vi vil fortsette arbeidet med å tilby best mulig behandling for den enkelte pasient, individuelt og i gruppe. Medarbeidergruppa er engasjert, og det er vi sammen som kan gi pasientene det beste tilbudet, sier Lise Lunaas om hva som vil være lederduoens hovedfokus framover. 

Lise Lunaas begynte i jobben som enhetsleder 1. juli.

– Lederen vi ønsket oss nå, var en som kjenner Tyrili godt. Det var derfor naturlig å tilby Lise enhetslederstillingen, siden hun har vært nestleder på senteret lenge. Hun takket heldigvis ja til stillingen, dermed kan en ny person få starte sitt ledervirke som nestleder, sier regionleder i Innlandet, Anita Holmestad.

Lise Lunaas har jobbet i Tyrili siden 1992, da hun startet på Frankmotunet. De siste seks årene har hun vært nestleder ved Tyrilisenteret i Lillehammer. Hun har tidligere vært i ledelse på Tyrilitunet i Mesnali, da enheten lå der, hun har jobbet litt i Bredtveit fengsel, og i sin tid i prosjektet «Tett på». Hun er opprinnelig adjunkt, og har i tillegg utdanning innen familieterapi, karriereveiledning og ledelse.

– Lise er faglig og ideologisk sterk, allsidig, uredd, ekte, og en enormt engasjert leder. Med sin lange erfaring fra flere roller i stiftelsen, har hun en trygghet og tydelighet som Tyrili nyter godt av, sier Anita Holmestad.

Sterke, interne kandidater
Personen som får gleden av å tre inn i enhetsledelsen ved Tyrilisenteret i Lillehammer som nestleder, er Camilla Farem. Hun fikk tilbud om jobben etter omfattende intervjurunder med til sammen fem sterke, interne kandidater. Camilla starter i jobben som nestleder 1. august.

– Vi er utrolig heldige som har hatt så mange gode kort å velge mellom, sier Anita Holmestad.
Camilla Farem er født i 1988 og har jobbet fulltid som sosialfaglig behandler ved Tyrilisenteret i Lillehammer siden 2012, etter å ha fullført bachelorgraden i sosialt arbeid ved det som da het Høgskolen i Lillehammer.

Hun har hatt ulike roller i Tyrili, som kontormedarbeider, kontaktperson og teamleder. Hun har også tatt videreutdanning i økonomisk rådgivning og i «behandling av rusmiddelmisbrukere i fellesskap», begge utdanninger ved Høgskolen i Lillehammer. Camilla har også deltatt i Lederutviklingsprogrammet i Tyrili i 2021–22.

– Da jeg var 22 år, var jeg i jobbintervju på Tyrilitunet. Det de husket meg for etterpå, var at jeg hadde vært helt tydelig på at jeg ønsket jobben og at jeg skulle jobbe i Tyrili, forteller Camilla.

– Pasientene fortjener fokuset
Camilla Farem fremhever de mange møtene med mennesker som det som gjør mest inntrykk på henne i arbeidshverdagen.

– Drivkraften min er å levere et best mulig behandlingstilbud til pasientene, for de fortjener at fokuset er på dem, sier hun.

Anita Holmestad sier følgende om hvorfor det var Camilla Farem som til slutt ble tilbudt jobben:

– Det var jevn konkurranse mellom kandidatene. Camilla skilte seg ut ved at hun var den som hadde gått lengst inn i refleksjonene rundt muligheter og utfordringer knyttet til lederrollen og egen utøvelse av den. Hun hadde i tillegg mange gode refleksjoner knyttet til helheten, både i Innlandet og i stiftelsen. Camilla er faglig og ideologisk sterk. Hun er uredd, engasjert, svært strukturert, evner å ha mange prosjekter gående samtidig, og er opptatt av å bygge team og gjøre folk gode. Hun var også denne gangen veldig tydelig på at hun ønsket jobben!

Lise Lunaas forteller at Tyrilisenteret i Lillehammer det siste året har vært opptatt av å skape enda bedre kompetanseheving enn tidligere, gjennom ulike fagdager og fagøkter.

– Sammen med Tyrili Klatring ønsker vi å gi flest mulig pasienter gode mestringsopplevelser, gjennom realistiske ansvarsoppgaver i sosiale situasjoner. Tyrilihaugen (som tradisjonelt har dedikert et av sine arbeidslag til klatresenteret, red.anm.) har færre pasienter enn tidligere, derfor vil Tyrili Klatring bli en enda større del av behandlingstilbudet ved Tyrilisenteret fremover. Vi ønsker opprettholde det gode og litt annerledes behandlingsinnholdet Tyrili Klatring bidrar med i det helhetlige tilbudet vårt, sier hun.