Året startet med en spennende nyhet for Tyrilistiftelsen. Etter en åpen anbudskonkurranse tilbød Helse Sør-Øst RHF en avtale om 20 nye pasientplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i den sørlige delen av helseregionen.

 • Ti plasser for unge pasienter med behov for utredning, behandling og rehabilitering i et langvarig forløp
   
 • Ti plasser for pasienter med ulik avhengighetsproblematikk, som ikke kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling
   

Plassene fordeler seg mellom nybygget på Klosterøya i Skien og et totalrenovert og nyoppusset bygg som står klart til å ta imot pasienter i avslutningsfasen av behandlingsløpet i Arendal.

Tyrilisenteret i Skien og Tyrili Arena Arendal, som blir navnene på de to behandlingsenhetene i Tyrili Sør, skal spille sammen og ha ulike funksjoner i behandlingsforløpet til våre pasienter.

Tyrilisenteret i Skien.

 • Tyrilisenteret i Skien er en enhet for langtids døgnbehandling av rusavhengighet. Her bor pasientene, de mottar behandling, deltar i arbeidstrening og utøver fritidsaktiviteter. Enheten har plass til 30 pasienter og har egen avdeling for skjerming og lettere avrusing. Et gjennomsnittlig behandlingsopphold i Tyrili varer i ni måneder.
 • Tyrili Arena Arendal er enheten mange pasienter fortsetter til når de har nådd den avsluttende fasen i behandlingsløpet i Tyrili. Her vil det bo opp til 12 pasienter av gangen, samtidig som de mottar behandling, gjerne jobber eller går på skole og integreres i lokalmiljøet. Her deltar man ikke i et behandlingsfellesskap på samme måte som på Tyrilisenteret, men øver seg på å fungere selvstendig og søker i større grad ut mot omgivelsene man skal tilbake til.

Tyrili Arena Arendal er bygget i offwhite omtrent i midten av bildet.

Modellen med Tyrilisenter og tilknyttet Arena-enhet er den samme som brukes i Oslo. Her mottar pasientene først langtids døgnbehandling på Kampen, for så å avslutte behandlingsløpet på Tyrili Arena Oslo, som ligger like i nærheten, på Tøyen.

Tyrilisenteret i Skien
Når en pasient henvises til Tyrilistiftelsen, starter behandlingen med at Tyrilis ambulante team oppretter kontakt med vedkommende, og holder kontakten i tiden før inntak. Ventetiden for inntak i Tyrili Sør ligger for tiden på 24 uker, og det er viktig at pasienten ikke mister motivasjonen eller gir opp håpet i perioden før inntak. I tilknytning til inntaket gjennomføres en avrusning, hvis det er behov for det. Dette gjøres ved Sykehuset Telemark, hvis det er behov for tyngre, medisinsk avrusning, eller ved Tyrilisenteret i Skien, hvis det er tilstrekkelig.

Utsikt fra takterassen, Tyrilisenteret i Skien.

Deretter bor pasientene på Tyrilisenteret i mange måneder, mens de deltar i behandling, arbeid og aktiviteter som foregår på huset. Leilighetene i nybygget på Klosterøya, som ble tatt i bruk høsten 2017, er utformet som leiligheter, ikke som typiske pasientrom. De har eget kjøkken, slik at pasientene kan øve på dagligdagse ferdigheter som å lage mat. Det er også fire familieleiligheter, som pasientene kan bruke når de har besøk. Bygget huser ellers tv-stue, spisesal, behandlingsrom, musikkrom og kontorer for de ansatte ved enheten.

Familieleilighet, Tyrilisenteret i Skien.

Å skape struktur i hverdagen er et viktig virkemiddel i behandlingen. Mange har levd med rusavhengighet i årevis og har behov for klare rammer. Dagen begynner med fellessamling, hvor man hører på nyhetene sammen og diskuterer dagens gjøremål. Deretter vasker pasienter og medarbeidere lokalene sammen. Så fordeler pasientene seg på et innelag, som lager mat og holder huset i orden, og et utelag, som vedlikeholder uteområdene. Det er også utelaget som har ansvar for seilskuta "Ty", som ligger til kai ved huset. Organiseringen i arbeidslag danner rammen for gruppebehandling og andre møter som er viktige for pasientens hverdag.

Tv-stua, Tyrilisenteret i Skien.

Tyrilis metode beskrives gjerne som "behandling med fellesskapet som utviklingsarena". I tillegg mottar pasientene terapi, både i gruppe og individuelt. Mange får behandling av lege for ulike helseplager, og en del får utdelt foreskrevne medisiner. Tida i Tyrili brukes også av mange til nødvendigheter som tannbehandling, skole, gjeldsforhandlinger og kontakt med familie og annet nettverk.

Fra spisestua, Tyrilisenteret i Skien.

– Vi drar også på teltturer og båtturer. Fellesskap er viktig. Hos oss øver vi på utfordringene som møter pasientene i hverdagen etter oppholdet hos oss, sa enhetsleder ved Tyrili Sør, Gisle Andersen, til avisen Varden i slutten av januar.

Tyrili Arena Arendal
Våren 2017 stod det totalrenoverte bygget til Tyrili ved Kittelsbukt i Arendal klart til bruk. Oppstarten har latt vente på seg, blant annet på grunn av at tildelingen fra Helse Sør-Øst ble utsatt, men fra sommeren fylles bygget med pasienter. De som skal bo i leilighetene i bygget i Arendal, er pasienter som har vært i langtids døgnbehandling og har nådd den avsluttende fasen i behandlingsløpet i Tyrili. Nå skal de øve på å leve mer selvstendig, helst med jobb og fritidsaktiviteter som alle andre. Forskjellen er at de fortsatt bor og mottar behandling i trygge rammer i Tyrili, i egen leilighet i et bygg med døgnkontinuerlig tilgjengelig bemanning.

Tyrili Arena Arendal, med Trefoldighetskirken i bakgrunnen.

Opp til 12 pasienter av gangen kan bo i bygget som tidligere ble omtalt som "Arendals styggeste", men som i dag er blant de finere. Også her er det flere familieleiligheter, som pasientene kan benytte seg av når de får besøk. Bygget ligger midt i Arendal sentrum, noe enkelte lokale stemmer har uttrykt skepsis til. Andersen tror ikke den sentrumsnære beliggenheten kommer til å by på problemer. Pasientene som skal oppholde seg ved Tyrili Arena Arendal vil i stor grad være fra Arendal og kommunene rundt, og det er naturlig at de gradvis vender tilbake til det lokalsamfunnet de i fremtiden skal være en del av.

Familieleilighet, Tyrili Arena Arendal.

– Det er her arendalittene skal leve sitt liv, og da må de forholde seg til livet og kommunen de skal tilbake til etterpå. At leilighetene ligger sentrumsnært er derfor en naturlig del av det avsluttende behandlingsforløpet, og i tillegg ligger andre tjenester som tannlege, sykehus, poliklinikk og Nav i nær avstand, sa Andersen til Agderposten da avisen besøkte behandlingsenheten i slutten av januar.

Sovealkoven i en av leilighetene, Tyrili Arena Arendal.

Pasientene kan være ved Tyrili Arena Arendal i opp til et halvt år. Deretter følges de opp av Tyrilis ambulante team i ytterligere et halvår, mens de integreres i lokalsamfunnet.

Bussen til sentrum passerer Tyrili Arena Arendal.

TYRILI SØR

 • Tyrili har drevet døgnbehandling av alvorlig rusavhengighet i Skien siden midten av 2000-tallet.
 • Behandlingsenheten flyttet høsten 2017 inn i nybygde lokaler på Klosterøya i Skien.
 • Lokalene er spesialbygd for formålet og har kapasitet på opptil 30 behandlingsplasser.
 • I Arendal står Tyrilistiftelsens lokaler klare til å ta imot pasienter som er i avslutningsfasen av sitt behandlingsløp i Tyrili.
 • Bygget er totalrenovert, og tilrettelagt for at opp til 12 pasienter skal bo der samtidig som de arbeider, utøver fritidsaktiviteter og mottar behandling.
 • De første pasientene flytter inn til sommeren
 • Tyrilisenteret i Skien og Tyrili Arena Arendal spiller sammen og har viktige funksjoner i ulike deler av behandlingsforløpet i Tyrili.
 • Til sammen utgjør de to enhetene Tyrili Sør.

Tyrili Arena Arendal ligger midt i sentrum.

Bildet øverst i saken: Til venstre: Vegg med skygge fra tre, Tyrilisenteret i Skien. Til høyre: Utsikt over Kittelsbukt, Tyrili Arena Arendal.