Turid Wangensteen er forsker i Tyrilistiftelsen og er i ferd med å avslutte et fire år langt doktorgradsarbeid om barn som pårørende til foreldre med rusavhengighet.
Torsdag 11. juni forsvarer hun avhandlingen sin.

Barn av rusavhengige opplever redsel, stigma og skam. I tillegg opplever de at få voksne snakker med dem om disse erfaringene. Turid og Tyrili håper og tror at denne doktorgraden vil bidra til å gi dem bedre hjelp.
 
Prøveforelesningen starter 10.15 og har tema ‘ulike modeller for samtaler med utsatte barn og deres foreldre’.
 
Disputasen starter 12.15.
 
Disputasen gjennomføres på Høgskolen i Innlandet, du finner mer informasjon her: https://www.inn.no/forskning/disputaser/disputerer-om-barn-av-rusmiddelbrukere 
 
Disputasen strømmes, linken til strømmingen finner du her med passord: 91 27 40