- Fangene løper rundt som nyklekkede kyllinger, sier en av de ansatte på Stifinner`n om forberedelsene før det doble ministerbesøket. Sammenligningen er kanskje ikke tilfeldig, for det er første dag etter påske. Her skal rommene og de innsatte se best mulig ut. Det er bare en halvtime til mange svarte biler skal kjøre inn de tunge portene forbi vaktene i Oslo fengsel.

Fengsel og behandlingssted

Anundsen og Høie med et stort følge ankommer. Først får de omvisning i lokalene til Stifinner`n,som har et eget hus inne i Oslo fengsel. 

Stifinner`n er fremdeles unikt i sitt slag. Det handler om å ta behandlingsapparatet inn i fengselet og hjelpe fangene der de er. Tilbudet ble etablert for mennene som sitter i Oslo fengsel i 1992, og ble utvida til Bredtvedt fengsel for kvinner i 2008.  Avdelingene drives i nært samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og kriminalomsorgen, og det fengsels- og behandlingsfaglige arbeidet blir integrert i hverandre. 

En annen hverdag 

De fleste som får plass i Stifinner`n, 35 i tallet i fjor, har det til felles at de har et rusproblem, at de anerkjenner at de har et rusproblem og at de vil gjøre noe med det. Ministrene får høre litt om hvordan livet leves her hvor de innsatte er i behandling for rusproblemene sine samtidig som de sitter inne.

Verdier som henger på veggen på Stifinner`nMinistrene får vite at cirka halvparten av dem som søker seg til Stifinner`n i Oslo fengsel, får plass. Her får de en hverdag som ser annerledes ut enn en vanlig innsatts hverdag. De møter et behandlingsopplegg, med tverrfaglig helsepersonell, individuelle planer, motivasjonsarbeid, Tyrili-regler og fellesskapet sm metode. 

Her får ministrene høre at de innsatte ikke blir låst inne på rommene sine slik andre fanger gjør det, men at de får bevege seg rundt på hele huset, og at døra til etasjene blir låst på kveldstid. De fikk høre om et hus hvor behandlingsfellesskapet fungerer mest mulig likt et behandlingsfellesskap på utsiden av gitrene - hvor man blant annet har tv på stua slik at de innsatte kan øve seg på å bli enige om hva de skal se på tv. Og de innsatte har treningsturer også her. 

 

Jo mer behandling, jo bedre

I snitt hadde Stifinner`n i Oslo fengsel en liggetid på seks måneder, men ønsket er å behandle de innsatte lenger før de sendes videre - de fleste til annen tverrfaglig spesialistbehandling (TSB); noen av dem til Tyrili-enheter rundt i landet, noen til andre behandlingstilbud.

 - Jo lenger vi får jobbet med dem, jo bedre, sier inspektør på Stifinner`n, Per Stageberg, til de to ministrene. For det Stifinner` n driver med, er målretta innhold og endringsarbeid, og det tar tid. Og det er arbeid som ikke bare gagner den enkelte, men også samfunnet.

Ministrene viste interesse for spørsmålet som handler om hvordan de kan få til et mest mulig sammenhengende behandlingstilbud. Hvordan kan vi sikre at det finnes et tilbud for dem som allerede er i gang med behandling når de er ferdige med soning? Justis- og beredskapsminister Anundsen mente at Stifinner`n var et godt eksempel på å få til et system for behandling også etter at soningstiden er over.