Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Sara Johannessen | Publisert 19. januar 2022

I et ekstraordinært møte har styret i Tyrili i dag besluttet at driften ved Frankmotunet i Folldal skal avvikles. 

Anders Dalsaune Jansen, leder i TyriliAvviklingen skal gjennomføres i løpet av 2022. Ingen pasienter som er innskrevet ved Frankmotunet i dag, vil bli berørt.

Det betyr at styret stemte for innstillingen fra ledelsen i Tyrili, som anbefalte denne løsningen som svar på den vanskelige situasjonen Tyrili har havnet i, med bortfallet av mange pasientplasser i Innlandet.

– Det er med tungt hjerte vi har gått inn for dette. For å sikre driftsgrunnlaget i stiftelsen for framtida, ser vi oss nødt til å gjøre noen drastiske endringer, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili.

Har mistet 27 plasser i Innlandet
De fleste som følger med på Tyrili, har trolig registrert at den siste drøye måneden har budt på både triste og gledelige nyheter for stiftelsen:

  • I begynnelsen av desember mistet Tyrilihaugen utenfor Lillehammer 20 rehabiliteringsplasser i anbudskonkurransen til Velferdsetaten i Oslo kommune
  • I begynnelsen av januar ble Tyrili tildelt 46 helseplasser i anbudet til Helse Midt-Norge (HMN), 11 mer enn før, fordelt på Trondheim og en ny enhet i Molde
  • Anbudet medførte imidlertid også at 7 helseplasser forsvant fra Tyrili Frankmotunet, siden HMN ønsker å ha alle sine plasser lokalisert i egen region

I sum betyr det at Tyrili står igjen med til sammen 27 færre pasientplasser i Innlandet. 

– Det betyr at driftsgrunnlaget ikke lenger er tilstede for å opprettholde tre behandlingsenheter i Innlandet, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen, som i ledelsens innstilling til styret altså anbefalte avvikling av driften ved Frankmotunet.

Tilfredsstiller ikke dagens krav
Styret i Tyrilistiftelsen, som ledes av Sven Petter Omdal, er over tid holdt løpende oppdatert av ledelsen om situasjonen i Innlandet. Forhold knyttet til situasjonen er behandlet i styret ved flere anledninger det siste halvannet året.

Saken er grundig drøftet med stiftelsens tillitsvalgte og verneombud, før dagens vedtak ble fattet.

Sven Petter Omdal, styreleder i Tyrili– Styrets rolle er å sikre den langsiktige driften av Tyrili. Tilbudet vårt må være i tråd med utviklingen på feltet og det oppdragsgiver ber om. Det krever at også vi må omstille oss, sier styreleder Sven Petter Omdal.

Det er særlig to forhold som taler mot videre drift ved Frankmotunet i dagens situasjon, nemlig at verken lokalisering eller bygningsmasse er i tråd med oppdragsgivers føringer og de krav som vil stilles i kommende anbudskonkurranser.

Helsetjenester forventes i dag først og fremst å bli tilbudt i nærheten av pasientens hjemsted, og nær offentlige tjenester som kollektivtransport og lege/sykehus.

I tillegg er det krav om at bygningsmassen er universelt utformet og etterlever den byggtekniske forskriften TEK17.

Ingen av disse kravene er innfridd på Frankmotunet, som ligger landlig til i Grimsbu i Folldal, et stykke unna bysentrum. Bygningsmassen består av tradisjonelle trehus som det vil være svært kostbart å oppgradere til rådende standarder.

– Medarbeiderne ved Frankmotunet gir et behandlingsinnhold av høy faglig kvalitet for våre pasienter. Vi mister med dette en unik del av Tyrilis tilbud som kommer til å bli savnet, sier Anders Dalsaune Jansen.

Kan fortsette i Tyrili
Tilsvarende ligger også Tyrilihaugen, som mistet 20 rehabiliteringsplasser før jul, et stykke utenfor Lillehammer og har en bygningsmasse som trenger oppgradering. Blant annet av disse årsakene vedtok styret høsten 2020 at behandlingsinnholdet ved enheten etter hvert skal flyttes til mer egnede lokaler et annet sted.

Tyrilihaugen ligger i nærheten av flere byer og tettsteder i Innlandet, og det er derfor mulig å flytte enhetens innhold, medarbeidere og pasienter til en mer egnet lokalisering i området.

Alle medarbeidere som i dag jobber ved Frankmotunet, vil få tilbud om jobb et annet sted i stiftelsen, fortrinnsvis ved den kommende enheten i Molde, i Trondheim eller ved Tyrilihaugen.

Tyrili Frankmotunet ble opprettet i 1991. Den tradisjonsrike enheten er et sted med byen på trygg avstand, og mulighet for fokus på natur, fellesskap og egen utviklingsprosess. Jakt og friluftsliv har i alle år stått sentralt, med deltagelse i Femundløpet som et årlig høydepunkt. Enheten har vært viktig for mange elever og pasienter opp gjennom årene.

– Dette er en tung og vond beslutning og ta. Vi har vurdert mange ulike løsninger for å kunne fortsette drift ved Frankmotunet, men etter mange og lange runder med drøfting og vurderinger, ser vi nå dessverre ikke noen annen løsning, sier Anders Dalsaune Jansen.