Tekst: Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Camilla Fjeld | Publisert: 2. november 2021

Tirsdag i forrige uke gikk startskuddet for Tyrilis lederutviklingsprogram, med den første av fire samlinger à tre dager på Tyrilitunet i Mesnali. De 22 deltagere har alle lederroller eller -oppgaver i Tyrili. Målet er å tilegne seg kunnskap, dele erfaringer og utvikle sine egenskaper som leder.

– Det har vært lærerike dager for oss. Å utvikle lederferdigheter og utforske ulike verktøy i ledelse, er gøy, sier nestleder i Tyrili, Camilla Fjeld, som sammen med psykolog Jens Klev har ansvar for å holde og utvikle lederutviklingsprogrammet.

Programmet er laget med tanke på å utvikle ledere som:

  • Går foran og gir retning
  • Ønsker å utvikle seg
  • Kjenner rammebetingelser i spesialisthelsetjenesten (TSB) og norsk helsepolitikk 
  • Forstår sammenhengen mellom enhetene, rusfeltet og samfunnet

Et nettverk som kan sparre med hverandre

Eirik Andersen, nestleder ved Tyrili Arena Oslo– Det fine er at dette går over en periode, hvor den samme gjengen skal møtes i flere samlinger. Vi har tatt med oss konkrete utviklingsmål som vi skal jobbe med til neste samling, blir kjent og kan bruke hverandre. De andre er oppdatert på hva jeg står i og hvilke utviklingsmål jeg har, og det blir et nettverk hvor vi kan sparre med hverandre når vi møter utfordringer i det daglige, sier Eirik Andersen, nestleder ved Tyrili Arena Oslo.

Deltagerne har gått 1000 meter refleksjonstur i høstsola, bodd sammen på Tyrilitunet i Mesnali, hatt fine samtaler om kveldene og blitt bedre kjent med hverandre på tvers av geografi og enheter.

Inga Rasmussen har bare jobbet fast i Tyrili i to år, men ble i høst konstituert som nestleder ved Tyrilisenteret i Trondheim. Hun er glad for at hun har ledererfaring fra før, så hun har noen knagger å henge den nye kunnskapen på.

Inga Rasmussen, nestleder ved Tyrilisenteret i Trondheim– Det er utfordrende å begynne tida som leder med selvgranskning, når en ennå ikke er helt inne i rollen. Samtidig som det kan føles litt overveldende, tror jeg dette kommer på et fint tidspunkt. Det er nyttig å møte andre som har en lederrolle, en lærer mye av å snakke med dem, sier hun.

Alle deltagerne jobber med et personlig utviklingsmål som leder, og et utviklingsmål som skal gjennomføres i praksis på arbeidsstedet. Målene skal jobbes med på alle de fire samlingene.

– Det er fint å få tilbakemelding på at deltagerne allerede etter første samling har jobbet med egne utviklingsmål. Flere sier også at de vil benytte metoder og verktøy fra samlingen sammen med sine grupper på enhetene, sier Fjeld.

Utvikling av individet og fellesskapet

Opplegget på samlingene går langs to spor:

  • Utvikling av en selv, som person og leder
  • Utvikling av Tyrili og fellesskapet

– Det er lagt opp på en fin måte, med fokus på hvilket handlingsrom vi har som ledere, sier Andersen, som trekker fram tre foredrag om ulike ildsjel-prosjekter i Tyrili som høydepunktet for hans del.

Fra første samling i Tyrilis lederutviklingsprogram, oktober 2021– Vi fikk eksempler på hvordan én persons initiativ kan bidra til et bedre tilbud til pasientene. Brenner du for noe, kan du i Tyrili få gjennomført ganske store prosjekter. Det er også stor villighet til å dele kunnskapen og erfaringene, sier Andersen.

Rasmussen satte spesielt pris på et punkt på programmet hvor deltagerne trakk et kort, som bestemte hva de skulle fokusere på, og deretter gikk tur sammen med en annen deltager og jobbet én til én med utvikling av personlige egenskaper.

– I hverdagen snakker vi mye om og med andre, og går ikke så mye inn i oss selv. Det var fint å få et rom hvor en kan snakke om seg selv og sine egne erfaringer, i trygge rammer, sier hun.

– Det å drive programmet framover med så mye ressurser i gruppa, er virkelig en inspirerende jobb. Det gir mye energi å få kunnskap fra ledere på de ulike enhetene, sier Fjeld.

– Alle har jobbet kjempebra. Det er en styrke at flere nivåer av ledelse er representert, sier Klev.

– God ledelse er avgjørende

Fra første samling i Tyrilis lederutviklingsprogram, oktober 2021Tyrili-leder Anders Dalsaune Jansen er med på alle samlingene. Han underviser i rammer for Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), helsepolitikk og strategier. Jansen håper også å få gode innspill til utviklingen av Tyrili som organisasjon.

– Samlingen har gitt et gjensidig læringsutbytte. Vi bli kjent med hverandre, deler kunnskap og erfaringer og finner fram til felles mål i stiftelsen, sier han.

Lederutviklingsprogrammet skal evalueres fortløpende av deltagerne, noe som gir mulighet til å utvikle det videre. Programmet vil bli fast del av fagplanen i Tyrili.

– God ledelse er avgjørende for å gi god behandling til våre pasienter, sier Jansen.