Vernepleier.no er et nettsted som jobber for å fremme vernepleieryrket, samt forskning og aktiviteter knyttet til profesjonen. Under vignetten «Min jobb» har nettstedet intervjuet Jan Tore Hauger, som har jobbet i Tyrilistiftelsen i ti år. Han jobber i dag i ambulant team i Oslo, og forteller blant annet om en opplevelse han hadde med en pårørende:

– I ett tilfelle hadde jeg et tett samarbeid med en elevs mor. Taushetsplikten mellom elev, mor og meg ble opphevet. eleven var i aktiv rus og opplevde livet sitt som svært kaotisk, og fikk ikke med seg beskjeder eller avtaler. Etter at eleven hadde kommet inn i døgnbehandling på Tyrili, fortalte han at behandlingen ikke ville vært mulig hvis ikke moren hans hadde hatt så jevnlig kontakt med meg. Takket være samarbeidet med mor kunne hun hjelpe til med at eleven møtte til de avtalene som var gjort, og passet på at han kom seg på avrusning.

Les hele intervjuet med Jan Tore Hauger: En vernepleiers plass i Tyrilistiftelsen