Besøksforbud i helseinstitusjoner oppheves
De midlertidige endringene i helselovgivningen om besøksforbud i helseinstitusjoner som ble innført i forbindelse med koronautbruddet, ble i går opphevet av regjeringen. Det betyr at pasienter kan fra nå ha besøk i Tyrili sine behandlingsenheter av sine nære venner, familie og sin ansvarsgruppe med gode smittevernstiltak. 

Kan smittetallene øke igjen?
Det er varslet nye smittetopper gjennom sommeren og høsten. Selv om det er lite smitte i samfunnet nå, må vi være beredt til å få smitte blant pasienter og medarbeidere i Tyrili igjen. Vi har fortsatt mange pasienter og medarbeidere som er i risikogruppen og vi må forhindre at de blir smittet. 

Det er ingen øvelse!
Selv om krisen til nå har vært reell, har det også vært en læringsperiode og vi har fått mer kunnskap og erfaring med smittevern enn vi hadde. Vi har trent på scenarier og vi har opplevd å ha smittede personer i våre behandlingsenheter. Vi har gjort feil i bruk av utstyr, vi har gjort for strenge og for lite strenge beslutninger. Det har vi lært av. Nå er vi tryggere, mer kompetente og forberedt på å håndtere nye smittesituasjoner.   

Å jobbe på nye måter
Vi har nå flere verktøy nå enn før pandemien brøt ut. Vi har utviklet nye vurderingsverktøy og veiledere, og vi har tatt i bruk teknologien på nye måter. Nå har vi gjenopptatt mye av normal aktivitet som tverrfaglige møter, ansvarsgruppemøter, samtalegrupper og andre aktiviteter. Vi jobber i mindre og mere oppdelte team for å ivareta smittevern. Vi har vent oss til at videomøter er en del av den daglige kontakten og kommunikasjonsformen vi har med hverandre. 

Hvor lenge skal tiltakene vare i Tyrili?
Tyrili skal også åpne opp for mer «normal» aktivitet i takt med at samfunnet åpner, MEN vi må samtidig opprettholde smitteverntiltakene i behandlingsenhetene. Vi skal følge smittevernrutinene og bruke vurderingsveileder i lang tid fremover, i iallfall ut året. 

Når går dette helt over?
Som resten av samfunnet venter vi på vaksine og medisin mot Covid-19, men når denne usynlige fienden er overvunnet vet vi ikke. 

Vi skal ha fokus på å gi trygg og god rusbehandling, og Tyrili skal være en trygg arbeidsplass. Sammen skal vi ta vare på hverandre og respektere at dette, for mange, er det en veldig krevende tid. 

Tidsplan for tiltakene

Helse- og omsorgstjenestens tidsplan for åpninger