Du leser rapporten her.

Her er en oppsummering av forsker Trond Danielsen:

Oslo Economics, Sweco og Tyrilistiftelsen (ved forsker Trond Danielsen) har gjennomført en evaluering av Halden fengsel på oppdrag fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Tyrilis bidrag har særlig dreiet seg om å bidra med det kriminalomsorgsfaglige. Halden fengsel er et relativt kostnadskrevende fengsel og et mål med evalueringen har vært å undersøke om den statlige investeringen i et nytt fengselsbygg har utløst de ønskede effekter.

Noen konklusjoner:

  • Halden fengsel har blitt et utstillingsvindu der kriminalomsorgen får vist fram en praksis som i stor grad etterlever de prinsippene norsk straffegjennomføring skal bygge på. Både fengslet utforming og høye aktiviseringsnivå bidrar til å ivareta en human straffegjennomføring, noe som antakelig bidrar til å redusere skadevirkningene ved å sitte i fengsel. 
  • Rehabiliteringstilbudet ansees som bedre enn i andre sammenliknbare høysikkerhetsfenglser. Vi kan imidlertid ikke påvise at soning i Halden fengsel fører til lavere tilbakefall når vi legger hele måleperioden til grunn (fra 2010).
  • Den gruppen som ble løslatt fra Halden fra og med 01.01.2013 har imidlertid lavere tilbakefall enn i de andre høysikkerhetsfengslene, men dette er ikke statistisk signifikant.
  • Det kan stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av å måle effekten av et slikt tiltak allerede ved driftsstart. Det vil ofte ta noen år før fengslet fungerer som det skal og det ville antakelig vært mer hensiktsmessig å vente noen år.