Som rapporten sier har Tyrili alltid drevet oppsøkende aktivitet, men det var først i 2013-2014 at vi begynte å formalisere det vi nå kaller ambulant behandling før og etter døgnbehandling. Egne ambulante team ble definert og både gjennom avtaleverk og internt ble dette arbeidet et satsningsområde.

Med nye tiltak, kommer evalueringer.

To av forsknerne i Tyrili FoU, Mikael J. Sømhovd og Tone Helene Bergly, har sett på tallene og hatt samtaler med medarbeidere og elever som til sammen gir oss et bilde av hvor langt vi har kommet og hva status faktisk er for det ambulante arbeidet.

Rapporten er kommet og nå gjenstår arbeidet med å sette oss inn i hva dette har å si for praksis og hvordan vi skal bruke denne kunnskapen til et enda bedre tilbud til elevene våre.

Du kan lese rapporten her (PDF, 586KB).