Mange i stiftelsen har nok allerede stiftet bekjentskap med Marius Eide Wrengbro, som startet i Tyrili i begynnelsen av september. Marius gikk da inn i den nyopprettede stillingen som stiftelsens administrasjonsleder. Det betyr at han har hovedansvaret for rapporteringer i journalsystemet SOMA, Innsatsstyrt finansiering (ISF) og Norsk pasientregister (NPR). Marius har også ansvar for informasjonssikkerhet og personvern, eiendomsforvaltning og -utvikling. Han skal jobbe med ulike utviklingsprosjekter, som sikker e-post og brevhåndtering, digitalisering av tjenester og turnussikring. Og han skal være med å forhandle tariff, og fungere som en støtte for stiftelsens leder og nestleder i det daglige.

Før han begynte i Tyrili, jobbet Marius i Kirkens Bymisjon i elleve år. Der hadde han ulike administrative stillinger innenfor rusfeltet, både i det kommunale systemet og i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

– Jeg har også vært involvert i mange anbud og moderniseringsprosjekter. De siste årene jobbet jeg som administrasjonsleder ved A-Senteret i Oslo, forteller han.

– Hvorfor søkte du jobb i Tyrili?

– Både jobben og organisasjonen fremsto som veldig interessante og utfordrende. Tyrilistiftelsen er kjent for meg fra før, og har et meget godt renommé. Feltet er inne i en spennende tid, og det er veldig moro å få være med Tyrili inn i dette.

– Hvordan har den første tiden i ny jobb vært?

– Det er alltid spennende å begynne på noe helt nytt, og min stilling er jo også nyopprettet. Den første tiden har vært preget av å få oversikt, lese seg opp, prate med kolleger og finne sin plass. Jeg kan ikke si at det har vært noen større overraskelser, men allikevel veldig spennende og givende.

– Hva blir det mest spennende å ta fatt på?

– Oppgave- og rollefordeling, å få oversikt over det konkrete innholdet i oppgavene og bli kjent med Tyrili-kulturen og de som jobber her.

– Og hva tror du blir mest utfordrende?

– Eiendomsbiten er vel det ansvarsområdet som stikker seg ut som mest utfordrende, føler jeg. Jeg er spent på omfanget, forventingene og mulighetene.