Medarbeider Turid Wangensteen og elev Merethe Lindstad presenterte rapporten "Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jovisst er det mulig!" på  Utvidet nasjonalt LAR-møte i Stavanger i går. 

Elevene som ble intervjuet etter at de hadde sluttet eller trappet ned LAR-behandlingen i Tyrili følte at de våknet opp, fikk mer arbeidslyst og større nærhet til seg selv. Halvparten av dem opplevde i tillegg nedtrappingen som helt uproblematisk.

Her (PDF, 723KB) kan du lese presentasjonen Wangensteen og Lindstad holdt. 

Her er en kronikk i Rus og samfunn som vi har skrevet om rapporten.