En felles satsing på rusfeltet har vært lovet av den borgerlige regjeringen i hele høst. Men hvor langt bak i køen står de rusavhengige når regjeringen nå skal gå igang med å innfri alle valgløftene? Ifølge den nye helseministeren, Bent Høie (H), vil det ikke ta lang tid før de tar tak i akkurat dette. 

På spørsmål fra Bergens Tidende svarer Høie slik:

– Hvilken gruppe er det som har aller mest grunn til å være utålmodige i Helse-Norge nå?

– De rusavhengige vil trolig merke endringene først. De har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet for lenge. Vi skal bruke flere behandlingsplasser som i dag står ledige hos ideelle stiftelser og organisasjoner. De skal få rask hjelp til behandling når de selv er motivert for det. Det er for dårlig i dag. Mange av dem er veldig syke og er i en veldig vanskelig livssituasjon, sier Bent Høie til Bergens Tidende.

Les saken her