Mandag formiddag: Et knippe politikere fra Oppland forbereder seg til debatt om ruspolitikk på Tyrilisenteret i Lillehammer. Nå skal de møte de politikken har størst betydning for. Kanskje etter først å ha besøkt en skole, et eldresenter. På ettermiddagen skifter temaet igjen, til skattepolitikk eller innvandring. Hvordan gjøre inntrykk på dem, få dem til å forstå hva som står på spill? Få dem til å se menneskene, ikke bare tallene; på antall personer i behandlingskø, antall overdoser, antall kroner bevilget? I et lite rom sitter de som har skoene på, elever ved Tyrilisenteret, Tyrilihaugen og Frankmotunet. De prøver å legge en strategi for å trekke de folkevalgte inn i deres virkelighet, når de kommer om en times tid.

– Sett dere og spis lunsj med dem. Det er den beste muligheten dere har til å få en ordentlig prat, råder Rune Kongsrud, enhetsleder ved Frankmotunet i Folldal og dagens debattleder.

NRK Østlandet er til stede og vil filme, både under debatten og i forkant. Ute i salen er det trukket opp en gul linje. De bak er fredet, de foran er fritt vilt for kameralinsa. Er det noen som ikke vil filmes? Flere hender skyter i været.

– Det er helt innafor, fastslår debattlederen, og NRK skrinlegger raskt planene om backstage-opptak.

Temaene elevene vil ta opp, dreier seg om hverdagen deres; avkriminalisering av rusmiddelbruk, useriøse aktører blant behandlingsstedene og hva som skjer når elevene skal tilbake til lokalsamfunnet igjen etter endt behandling.

– Jeg er opptatt av hvordan man blir et objekt istedenfor en person hos NAV. Du kommer ikke inn døra hos dem på Grünerløkka, sier én elev.

Stemningen på det lille rommet er alvorlig, den bærer preg av at noe står på spill. Forventningene er moderate.

– Dette er politikere, ikke sant, så jeg tviler på at vi får svar på det vi spør om, sier en elev.

Et forsøk på å planlegge hvem som spør om hva, strander.

– Vi kan planlegge så mye vi vil, men en slik debatt lever sitt eget liv, sier Merethe Lindstad, som sammen med nestleder Lise Lunaas ved Tyrilisenteret har tatt initiativ til arrangementet.

Merethe er Tyrili-elev og tidligere rusavhengig. Hun er politisk engasjert, og har som mål at også andre skal involvere seg og bruke stemmeretten.

Politikerne kommer; de spiser lunsj, snakker med noen elever, får omvisning i klatresenteret og i boenhetene. Et par elever forteller om hverdagen sin på Tyrilisenteret.

– Her kan man få en klem. Mange ansatte er venner med elevene på Facebook. Det er ikke vanskelig å finne personer som man har god kjemi med, forteller en kvinnelig Tyrili-elev.

Så starter debatten. Forfatter og sjakkekspert Hans Olav Lahlum er kanskje den største kjendisen, han er i år stortingskandidat for SV.

– Jeg, som aldri har vært noe A4-menneske selv, trives på et sted som dette, hvor andre heller ikke er det, sier Lahlum, og minner om viktigheten av en meningsfull tilværelse; for ham var sjakken redningen i en vanskelig ungdomstid.

Tidligere Rødt-leder Turid Thomassen og Lars Giæver fra Miljøpartiet de grønne (MDG) utgjør den ene flanken, med Hilde Holtesmo fra Arbeiderpartiet som politisk storesøster. Astrid Gaassand fra Fremskrittspartiet danner høyrefløyen  sammen med Olemic Thommessen, stortingspresident og Høyres førstekandidat i Oppland. I sentrum har Hilde Ekeberg har møtt opp for KrF, og stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth fra Venstre kommer joggende inn på podiet idet debatten skal til å starte. Senterpartiet har meldt forfall.

– Hvordan kan vi få ned de høye overdosetallene? Kan avkriminalisering være en vei å gå? spør debattleder Rune.

For kort tid siden ville en debatt om norsk ruspolitikk vært en annen enn denne. Forbudslinje og nulltoleranse overfor rusbruk har «alltid» ligget fast som grunnsteiner, men de siste årene har ting skjedd. Små partier som Venstre og MDG har banet veien for en mer pragmatisk tilnærming hvor fokuset flyttes fra justissektoren og strafferettslige virkemidler til helse, behandling og rehabilitering. Under landsmøtene i vår kom store styringspartier som Arbeiderpartiet og Høyre etter. Nå diskuteres avkriminalisering av rusmiddelbruk, sprøyte- eller brukerrom hvor bruken kan foregå i trygge rammer, og heroinassistert behandling for de som har slitt lengst. Stadig oftere vises det til Portugal, hvor slike virkemidler har vært en nøkkel til å få bukt med et omfattende samfunnsproblem.

– Regjeringen ser til Portugal, sier for eksempel Olemic Thommessen (H).

Høyre vil flytte det politiske ansvaret for rus fra justissektoren til helsetjenesten. Partiet vil prøve nye behandlingsmetoder, blant annet heroinassistert behandling. Listen over tiltak partiet foreslår, er lang.

– Det er fint at Høyre kommer etter i ruspolitikken, sier Kjetil Kjenseth (V).

Venstre har en omfattende politikk på området, som blant annet innebærer avkriminalisering av rusmiddelbruk, raskere hjelp til rusavhengige, utvidelse av sprøyterommene til mer fleksible «brukerrom» og utprøving av heroinassistert behandling.

– Det er bra vi er enige om virkemidlene, da får vi kanskje til en rusreform i løpet av neste periode, sier Hilde Holtesmo (Ap).

Reformen skal, hvis Ap får bestemme, innebære at rusavhengige skal få helsehjelp framfor å straffes. Partiet understreker samtidig, i likhet med Høyre, at narkotika skal være forbudt, men at rusbruk møtes med «alternative reaksjoner» framfor straff. I likhet med Venstre vil Ap erstatte sprøyterommene med brukerrom, som på sikt utvikles til helsesentre.

– Avkriminalisering kan være riktig, men vi må huske at det langt fra er tilstrekkelig, sier Hans Olav Lahlum (SV).

SV vil også avkriminalisere, utvide sprøyterommenes funksjon og prøve ut heroinassistert behandling. Partiet ønsker i tillegg en gjennomgang av LAR og økt satsing på tiltak mot Hepatitt C.

Også MDG og Rødt går inn for avkriminalisering, brukerrom med utvidet funksjon og heroinassistert behandling. I vår vedtok også Senterpartiet å se mot Portugal. Partiet vil ikke avkriminalisere, men ønsker å flytte rusavhengighet fra justissektoren til helsefeltet.

De to partiene som skiller seg ut med en annen tilnærming, er Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

– Vi vil aldri gi opp de rusavhengige, fastslår Hilde Ekeberg (KrF).

Hennes parti er opptatt av å gi behandling raskt når den rusavhengige selv er motivert. KrF vil unngå brudd i behandlingskjeden ved hjelp av «integrert ettervern» som starter tidligere i behandlingen. Partiet ønsker også å etablere egne overdoseteam i de store byene. KrF vil opprettholde nulltoleransen overfor omsetning av narkotika.

Fremskrittspartiet vil prioritere forebygging, slik at problemene med rusavhengighet kan unngås. Partiet vil at de som er motivert, skal få behandling. Frp nevner ikke avkriminalisering og vil ikke prøve heroinassistert behandling. For å få ned overdosetallene, vil partiet ha økt tilgjengelighet av nesesprayen Nalokson.

– Man kan ikke bare følge partiprogrammet. Av og til må man bruke fornuften også, fastslår Lahlum.

Mot slutten av debatten tar Tyrili-elevene ordet. For dem står konkrete utfordringer først i køen.

– Hva vil dere gjøre med hospitsene? Den eneste gangen jeg har satt overdose, var da jeg var der, sier en elev.

– Hva gjør dere med useriøse aktører i bransjen? spør Thorbjørn Krogh, som selv har vært på et sted hvor rusmidler var lett tilgjengelig, før han kom til Tyrili.

Etter debatten er han ikke imponert over politikernes respons.

– Svarene var vage. Jeg tror ikke de ville gå inn på det, sier Krogh.

Initiativtager Merethe Lindstad er fornøyd med engasjementet, men lot seg provosere av hvor fornøyd enkelte politikere var med at de tilsynelatende behandler flere med rusavhengighet enn tidligere.

– Når det ser ut som de behandler flere, er det fordi de samme personene er inne til behandling flere ganger. De trikser med tallene, mener hun.

Hilde Ekeberg fra KrF lurer på hva Tyrili-elevene vil gjøre hvis de får være statsminister for en dag.

Flere ruspolitiske tiltak nevnes, før en stemme til slutt høres fra et sted langt bak i salen.

– Da tenker jeg på gamlehjemmene. Og på ulven, sier den unge mannen.

Spørrende ansikter på podiet. Kan du utdype?

– Gamlehjemmene er jo bare utrolig triste greier. Og ulven … kan dere ikke la den være i fred?

Lahlum avslutter med å oppfordre de andre politikerne til å bli med på en applaus for Tyrili-elevene. Han vinner sjarmøretappen etter debatten også; flere elever vil avbildes sammen med ham, og av Glenn blir han utfordret til et parti sjakk. Lahlum sier han ikke har tid, men det går ikke mange minuttene før han sitter over de svarte og hvite rutene i dyp konsentrasjon. Han drar til slutt i land seieren, etter at Glenn har åpnet offensivt og presset kjendispolitikeren hardt. Lahlum har flere gullkorn på lager:

– I sjakk, som ellers i livet, gjelder det å passe godt på dama si. Men i sjakk må man være forberedt på å gi henne fra seg, hvis man får tilstrekkelig igjen for det. Det rådet fungerer nok ikke like godt ellers i livet, humrer han, før SV-politikeren forlater Tyrilisenteret og går ut i Lillehammers gater.

Tekst og foto: Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrilistiftelsen.