Det kan kanskje virke som risiko-sport å ta på seg store og viktige oppgaver når man driver med døgn-behandling av rus-avhengige. Men leder for klatresenteret på Lillehammer, Rune Osvold, har god erfaring med det. I disse dager er mange av Tyrili-elevene (vi kaller pasientene for elever i Tyrili) ute og jobber i hoppbakkene og i Søndre Park med det som skal bli isskulpturer.  

- Vi flytter på snø, det er det vi gjør nå, sier en av elevene som er i gang i splitter nytt funksjonærutstyr. Hun synes det er litt kaldt, men det er godt å ha ei oppgave som krever kroppsbevegelse, slik at hun holder varmen. Og det er fint å være ute i sola.  

Osvold er fornøyd. 

- Nå ser vi at elever, som ofte lurer seg unna arbeidshverdagen, er ute i minus 19 grader og jobber med snø og is. I går var det 18 elever fra oss som var til stede på ulike arenaer, forteller Osvold. 

Daglig leder for Tyrili Klatring, Rune Osvold,

Tyrili på Lillehammer har to prosjekter på gang i forbindelse med OL. Det første er å være offisielle funksjonærer i funksjonær-staben. Elevene er ute og jobber i forkant av OL som starter den 12. februar. Det andre prosjektet finner sted under OL, der skal Tyrili være en av ni idretts-og kulturarenaer i byen. Fire konserter skal avholdes i det som trolig er Lillehammers beste konsertarena: klatrehallen, og foredrag er planlagt i kafeen på Tyrilisenteret. 

- I Tyrili har vi alltid ment at arbeidsdagen er en god arena for behandling. Der får vi gode opplevelser i fellesskap, vi roer oss ned og har tid på en annen måte. Vi investerer litt når det gjelder medarbeiderressurser, og de slutter jo ikke å behandle, det er jo det vi gjør, selv om det er i andre settinger. 

Det handler også om å skape seg nye opplevelser og nye ting å snakke om.

- Elevene kan være stolte. De identifiserer seg med funskjonærene og er en del av noe stort i Norge. Når noen snakker om Ungdoms-OL, kan de si at der har jeg vært med, forteller Osvold. 

2 elever jobber i snøen

Han synes det er lett å identifisere seg med visjonen til Ungdoms-OL «Go beyond, create tomorrow.» 

- Det er nettopp det vi holder på med i rusbehandlinga, sier han. 

Utenfor Tyrilisenteret reiser det seg en ny klatrevegg, som skal bli arena for isklatring både under og etter OL. Dessuten blir forskjellige aktiviteter både utendørs og innendørs, samt parrecour. Klatresenteret er gratis og åpent for alle, stjerneklatrer Magnus Midtbø har gruppetimer, og det blir show med internasjonale klatrestjerner. Tyrili-elevene skal stå for oppfølging og servering, o kan delta på programmet når de ikke er på jobb. 

- Jeg har en genuin tro på at elevene gjør det de skal, per nå har det iallfall funka kjempebra, sier Osvold.