På årsmøtet til Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon 9. mai ble Tyrilistiftelsens leder, Anders Dalsaune Jansen, gjenvalgt til Fagrådets styre for 2 år til.

– Fagrådet er en viktig stemme for rusfeltet og en viktig samarbeidspartner for Tyrili. 
Det er en stor ære å få denne tilliten, og jeg gleder meg til videre arbeid i styret, sier Jansen.

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer var i tillegg Janka Holstad, divisjonsdirektør Blå Kors behandling, Lars Lian, faglig leder Stiftelsen Fossumkollektivet og Kine Haugen, FO Fellesorganisasjonen/Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Askim, Sykehuset Østfold HF.

Årsmøtet valgte enstemmig alle kandidatene.