– Unni har bidratt sterkt til at både elever og ansatte har trivdes så godt på Frankmotunet i alle disse årene. Dette har vært avgjørende for en viktig arbeidsplass i folldalssamfunnet, sier Rune Kongsrud, enhetsleder ved Tyrili Frankmotunet, som var den som foreslo at Folldalsprisen i år skulle gå til Tollan.

Unni Tollan (75) gikk av med pensjon fra stillingen som leder for storkjøkkenet på Tyrili Frankmotunet tidligere i år. Hun var med på å starte døgnbehandlingsenheten i Folldal i 1991, og har jobbet der de 28 årene som har gått siden – uten en eneste sykefraværsdag!

– Unnis innsats på Frankmotunet har vært uvurderlig. Hun har hatt omsorg for alle, særlig for de som har trengt det mest. Hun var aldri dømmende, og hadde alltid et lyttende øre og trøstende ord når utfordringene ble for store. Når jeg møter tidligere elever (pasienter), er det alltid Unni jeg må hilse til, sier Kongsrud.

Hovedpersonen selv blir av lokalavisa Arbeidets Rett (kun for abonnenter) beskrevet som beveget og litt sjenert idet hun tok imot prisen. 

– Nå tror jeg at jeg får dånedimpen, var det første hun sa til ordfører Hilde Frankmo Tveråen.

– Å jobbe her sammen med disse flotte ungdommene og de ansatte, har gitt meg energi og styrke, og det er nesten så dagene blir for korte her på Frankmotunet når jeg er på jobb, sier prisvinneren til Arbeidets Rett.

Tollan jobber nemlig fortsatt litt på Frankmotunet innimellom, selv om hun formelt sett har gått av med pensjon.

– Har vi hatt med barna våre til middag så har hun lagd livretten deres i en fei, fortsetter Kongsrud.

– Hun gikk ikke hjem fra jobb ved arbeidstidens slutt. Hun gikk hjem når jobben var gjort, legger han til.

Folldalsprisen er en hederspris som kan tildeles personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet.

Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging, står det i statuttene til Folldalsprisen, som består av et diplom og 5000 kroner.