NRK er igang med innspillingen av en ny programserie om hverdagen på institusjon i Norge. Tyrilistiftelsen er en av seks institusjoner som skal besøkes. I forrige uke fikk vår nyeste enhet Tyrilisenteret på Lillehammer besøk av filmteamet, og programleder Helene Sandvig, kjent fra tv-programmet Puls, bodde hos oss i fem døgn i strekk. 

Helene Sandvig på Tyrilisenteret

- Dette er en unik mulighet til å vise fram behandlingsinnholdet i Tyrili som vi er så stolte av. Det er også en mulighet til å knuse noen myter om rusavhengige, og bidra til mindre stigmatisering av gruppa, sier nestlederne Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen. 

Andre institusjoner som er med i serien, er sykehjem, et lavterskeltilbud for rusavhengige, et behandlingssted for spiseforstyrrelser og asylmottak. 

NRK-bilen utenfor Tyrilisenteret.

Redaksjonen ønsker å fortelle historiene til mennesker som av ulike årsaker lever under andres tilsyn, pleie og omsorg. Gjennom historiene ønsker de å utfordre forestillingene folk har rundt livet på institusjon og menneskene som bor her. 

Det er mange hensyn som skal tas under en slik innspilling. Det har fra Tyrilis side blitt jobbet grundig for å sikre at dette skulle bli en god opplevelse for alle elevene og medarbeiderne på Tyrilisenteret.

- Vi lagde filmfrie soner hvor elever som ikke vil bli filma kunne oppholde seg. Alle elever som bor eller jobber her, fikk mulighet til å reservere seg for filming. Teamene rundt hver enkelt elev som ønsket å stille til intervju og fortelle om seg selv jobbet kontinuerlig med å sikre gode vurderinger hos den enkelte, forteller leder ved Tyrilisenteret, Anita Holmestad. 

Leder Anita Holmestad ble intervjuet om Tyrili-tilbudet.

Og til høsten vil tv-seerne få en sjelden mulighet til å bli kjent med hverdagen på Tyrili.

TV-teamet filmet fra morgen til kveld.