Onsdag 7. august møtte vi i Tyrilistiftelsen helseminister Bent Høie. Han hadde bedt om å få treffe noen fra Tyrili, for å snakke om hvordan vi jobber med arbeidsformidling etter IPS-metoden. Der er målet å få våre elever (pasienter) så raskt som mulig ut i vanlig, lønnet arbeid.

TV 2 gjør opptak til nyhetsreportasjen om Johnny og Tom Erik, som har fått jobb i rivningsfirmaet R3.

Helse- og sosialdepartementets tall viser nemlig at 133 av de 321 personene med rusproblemer som kom inn i IPS-ordningen i fjor, har lykkes i å få ordinært arbeid. Det gir en suksessrate på litt over 40 prosent.

I Tyrilistiftelsen har vi seks medarbeidere som jobber kun med arbeidsformidling via IPS-metoden, og vår suksessrate er enda litt bedre: vi har jobbet med 105 pasienter siden oppstarten i januar 2018, og av dem har 48 fått en vanlig jobb. Det vil si at 46 prosent har lykkes!

Johnny er arbeidstager i rivningsfirmaet R3, og har fått jobben gjennom Tyrilis IPS-ordning. Her i samtale med helseminister Bent Høie (H).

Høie snakket med to av de som har fått det til: Johnny, som er pasient i Tyrili, og Tom Erik, som er tidligere Tyrili-pasient og har fått jobb på egen hånd, uten IPS. De jobber begge for rivningsfirmaet R3, som er eid av Norsk Gjenvinning. R3 er en av Tyrilis mange gode samarbeidspartnere på arbeidsgiversida – bedrifter som tar et viktig, sosialt ansvar.

Vi synes det er veldig bra at myndighetene satser på IPS, som ser ut til å fungere bra for mange. Stiftelsens nestleder, Camilla Fjeld, benyttet også anledningen til å snakke med Høie om behovet for tilsvarende gode ordninger for gjeldsarbeid. Mange av våre pasienter kommer inn i behandling med mye gjeld, etter lang tid i en ustabil livssituasjon. Det er det viktig å få ordnet opp i.

Nestleder Camilla Fjeld i Tyrilistiftelsen og jobbspesialist Hilde Saraksen fra Tyrili IPS snakker med helseminister Bent Høie (H) og representanter fra R3 og Norsk Gjenvinning.

TV 2 var også til stede på møtet, og lagde en reportasje som de sendte i 1830-nyhetene lørdag 17. august. Hvis du har digitalt Sumo-abonnement fra TV 2 eller TV-boks med arkivfunksjon, kan du se innslaget i reprise.