Bent Høie ville, som alle helseministrere før han, besøke Tyrilistiftelsen og få innspill fra Tyrilistiftelsen ledelse på framtidas ruspolitikk. Spesielt var han opptatt av å høre om ambulante tjenester i for- og etterkant av døgnbehandling og arbeidet med familie og nettverk. Høie ville også høre hva leder Ulf Jansen mener er viktig i forbindelse med opptrappingsplan på rusfeltet og få i nnspill på fritt behandlingsvalg 

Samtidig var både NRK og Aftenposten til stede for å høre om funnene fra en rapport helse- og omsorgsdepartementet har bestilt. 

Både pressa og helseministeren fikk møte Espen Bævre, som er elev på Tyrili Kampen, og hans mor Anne Bævre. De fortalte om hvordan det er å være rusavhengig og pårørende i Norge i dag, og hvordan det er å være elev i Tyrilistiftelsen. 

Resultatet kan du lese her

Og NRK-innslaget kan du se her, det er innslag nummer seks:

Rapporten forteller at en sammenligning av kostnader og kvalitet mellom private og offentlige rusinstitusjoner viser at døgnkostnadene for de private institusjonene er billigere enn for de offentlige. 

Gjennomsnittlig døgnkostnad i TSB var på 4 900 kroner i 2012, men varierer fra 2 000 kroner til 14 000 kroner per oppholdsdøgn. I Tyrili er prisen på en vanlig Helse Sør-Øst-plass 2990 kroner. 

De offentlige institusjonene har blant annet mer behandlerpersonell per pasient, noe som kan forklare en del av forskjellen i kostnader, skriver departementet i sin pressemelding. 

Les pressemeldinga og hele rapporten her