På verandaen i tredje etasje i Bjørkhuset på Tyrilitunet setter Anders Dalsaune Jansen og Camilla Fjeld seg ned i nyinnkjøpte utemøbler. De har vært der mange nok ganger til å vite at ullpledd måtte kjøpes inn som tilbehør. 

- Det er så fint her, sier Camilla og ser utover fjellene. 

Det er et kjent landskap for de to. Anders Dalsaune Jansen har vokst opp på Tyrilitunet. Camilla Fjeld har også vært her mye både som privatperson og som ansatt. 

De to nestlederne ser tilbake på det året de har sittet i sjefsstolene. For de bruker faktisk to stoler. Men de er sjelden på hvert sitt kontor. 

- Vi har til enhver tid overskudd på ett kontor fordi vi alltid sitter på samme rom. Vi sitter ved siden av hverandre og slåss om pc`en, sier Camilla. 

- Jeg er jo mer sammen med deg enn med kjæresten min, sier Anders.

- Ja, vi får se hvor lenge vi har dem da, ler Camilla. 

For det har blitt noe venting på mennene der hjemme etter at de to for ett år siden tiltrådte stillingene som nestledere i Tyrilistiftelsen. Det er tid for oppsummering. 

- Det jeg er mest positivt overraska over, er at det kommer jo to nye personer inn i denne rollen, og vi kommer med oss sjøl, og har mange ønsker og ideer og ting vi ønsker å utvikle Tyrili på. Og så mottar folk det så fint! De er villige til å lytte, endre og se nytt, sier Anders.

- Og det er gründerne som er mest moderne. Man kunne jo tenke seg at de var museumsvoktere som vil ta vare på alt, men de er mest uredde og legger til rette for at andre kan være modige. De går foran som rollemodeller og sier at det skjer ting i verden som vi må innrette oss etter, sier Camilla. 

Camilla Fjeld

Stolthet og fordom

En god start er viktig for alle. Og det er særlig noen opplevelser som har festet seg i løpet av dette året. Det var den gangen de dingla høyt oppi klatreveggen i det nye Tyrilisenteret på Lillehammer, og Trond som tidligere har vært i behandling i Tyrili sikra dem og inspirerte dem (eller kommanderte dem?) til å klatre enda litt til.  Da ble de først redde og så stolte. Så var det den gangen de kom inn på et eksternt seminar om minoriteter og rus og det satt 30 Tyrili-medarbeidere i salen og brant av engasjement. Da ble de bare stolte. Og så var det stiftelsessamlinga – den årlige hendelsen der alle medarbeidere fra alle landets enheter møtes. 

2 ansatte prøver seg i klatreveggen

- Det var virkelig opplevelsen av å gå opp til eksamen igjen, sier Anders.

- Det var første gangen vi skulle bli sett av alle, vi skulle stå for noe og vise noe. Og det var veldig gøy å bli så godt mottatt. Og gjennom gjestene vi hadde invitert, fikk vi muligheten til å by på oss selv gjennom andre, sier han. 

Tyrilistiftelsen har lang tradisjon for å ha med pasienter på alle arrangementer, men i år var første gang pasienter var invitert med på stiftelsessamling. Det er de to nestlederne fornøyde med å ha fått til. 
På spørsmål om hva som er hverandres sterke sider, svarer de:

- Anders er faglig dyktig og har veldig god fagkunnskap. Og så er han den minst fordomsfulle personen jeg kjenner og er modig i forhold til å jobbe aktivt mot fordommene han ser. 

- Camilla kjenner seg selv veldig godt, og vet godt hva hun kan og hva hun står for. 

- Etter mange år med veiledning, haha! smetter Camilla inn. 
Anders fortsetter uanfektet.

- For jeg tror ikke jeg kjenner noen som er så verdiforankra. Det er så gjennomført og tydelig. Og så er hun uredd og står veldig opp for det hun mener, sier Anders. 

Felles for dem begge er at de søker nye ting, er kunnskapshungrige, hviler ikke og setter pris på tant og fjas i en arbeidshverdag hvor mye ellers er alvorlig.  Og så er de lydvare. Her må samhandling til også når et knekkebrød skal tygges. 

Tid for strategi

I dag har de ledet møte med stiftelsens forsknings- og utviklingsavdeling. Det er pause fram til middag, men disse to vet å fylle pausene sine med innhold. 

- Ulf (stiftelsesleder, journ. anm.) gledet seg til å bli avlasta, men han synes nok de to nestlederne heller har generert flere oppgaver, ler Camilla.

- Blant annet strategiarbeidet. Og det forplikter veldig, sier Anders.  

Anders Dalsaune Jansen

Stiftelsens nye femårsstrategi er nemlig det som opptar dem aller mest nå. Det er organisasjonens felles plattform og skal være et verktøy som fører Tyrili i samme retning mot felles mål. 

- Det som er vår felles hjertesak, er mangfold. Tyrili skal være et mulighetenes sted for alle, sier Camilla. 

- Vi må jobbe med hvordan vi kan være et inkluderende tilbud og ta innover oss samfunnsmessige endringer på hvordan vi møter ulike mennesker på ulike måter, fyller Anders ut. 

- At vi klarer å hjelpe alle dem som søker seg til Tyrili er det viktigste av alt. At vi kan tilby alle plass, at vi kanskje kan tilby grupper på engelsk og at vi har behandlingssteder flere steder i landet, fullfører Camilla.

For vyene er store. Og de gjenspeiler ønskene til alle i stiftelsen. Strategien er diskutert av alle medarbeidere i ulike seminarer det siste året, og nestlederne har forsøkt å fange meninger, tanker og ønsker fra alle i strategien. 
De vil jobbe mot mekanismene i samfunnet som skaper ulikheter og forskjeller, de vil være en tydelig stemme og ta samfunnsansvar på alle nivåer. Blant annet gjennom å være en miljøvennlig organisasjon. 

- Og så søker vi veldig å få råd fra folk som har vært i behandling. Vi vil ha rådgivning fra de ekte spesialistene. Vi må ikke glemme at vi har 180 erfaringskonsulenter vi kan spørre til enhver tid, sier Camilla og sikter til de 180 pasientene som behandles i Tyrili hver dag. 

2 personer i lenestoler foran bokhyller

For det handler om Abdi som for første gang har fortalt om sine opplevelser. Det handler om Marie som har en kropp som ikke tåler flere overdoser. Det handler om Simen som så gjerne vil se barna sine oftere.  Alt arbeidet handler om folka bak tallene. 

Visjonen er klar: Tyrilistiftelsen skal være mulighetenes sted. Nå finnes det også en strategi for å nå det målet.