Foto: Nordforsk / Terje Heiestad (Creative Commons)

Mandag 5. februar svarte helseminister Bent Høie (Høyre) på et skriftlig spørsmål om den nylig avholdte anbudskonkurransen til Helse Sør-Øst innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Bakgrunnen var at Helse Sør-Øst RHF i januar ga Tyrilistiftelsen og tre andre private og ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i den sørlige delen av helseregionen. Borgestadklinikken har tidligere vært eneleverandør i regionen, men snart skal også Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjelfoss psykiatriske senter levere tjenester til rusavhengige pasienter i Buskerud, Telemark og Agder-fylkene.

Les også: Tyrili får 20 nye behandlingsplasser

Meningene har siden da vært mange om hvorvidt tilbudet i regionen blir styrket eller svekket som følge av tildelingen. Direktøren ved Sykehuset Telemark har gått ut og sagt at han mener tilbudet blir styrket, og Helse Sør-Øst har i leserinnlegg forsvart tildelingen.

Les også: Helse Sør-Øst: - Ingen svekkelse av rustilbudet

Mandag ville Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud, ha svar på om helseministeren ville gjøre noe for å opprettholde rusbehandlingstilbudet ved Borgestadklinikken avdeling Bragernes i Drammen, som kan bli nedlagt som følge av tildelingen.

Høie svarte at det er de regionale helseforetakenes ansvar å tilby befolkningen de spesialisthelsetjenestene innbyggerne har behov for, herunder å vurdere eventuell bruk av private tjenesteytere.

Han viste til at en analyse av behandlingsbehovet i helseregionen ligger til grunn for anbudskonkurransen til Helse Sør-Øst RHF. Alle delytelsene i anbudet forutsatte at avrusning, utredning og behandling skulle integreres, noe som betyr bedre utnyttelse av kapasiteten.

– Den økte økonomiske rammen åpner også for en styrket kompetanse i tilbudene. Det totale tilbudet er kvalitativt vesentlig styrket og tilpasset dagens faglige krav. Kapasiteten på avrusning og behandling er i følge Helse Sør-Øst RHF opprettholdt, uttaler Høie i sitt svar til Gharahkhani.

Han legger til at Helse Sør-Øst ikke har anledning til å gjøre en direkteanskaffelse fra Borgestadklinikken, og at han ikke har oppfattet at noen av tilbyderne har bestridt prosessen eller tildelingen rettslig.

Helse Sør-Øst opplyste nylig at ingen av deltagerne i anbudskonkurransen leverte noen klage før klagefristen på to uker gikk ut.