Se flere bilder nederst i saken!

Forrige uke var en gruppe studenter fra det amerikanske universitetet Valparaiso på besøk i rusenheten hvor Tyrili Stifinnerteam jobber i Oslo fengsel. De lot seg forbløffe av åpne dører innad på enheten, leiligheter med farger på veggene og brettspill i hyllene. Kort sagt, human behandling av innsatte og mulighet for å jobbe med rusproblemene sine mens man sitter i fengsel.

Dawn Bartusch, Associate professor ved Valparaiso University i Indiana.– Det vi har som ligner mest, er et terapeutisk samfunn i et fengsel. Men det ser fortsatt ut som et fengsel, og de innsatte blir behandlet som kriminelle, heller enn som personer med avhengighet som de trenger å jobbe med, fortalte Associate professor i krimonologi og sosiologi ved Valparaiso University, Dawn Jeglum Bartusch.

– Bruken av farger i lokalene var overveldende. Det er en liten ting, men det sier mye om hvordan vi tenker på mennesker og hva slags omgivelser de bør oppholde seg i, mener hun.

Bruken av farger i lokalene var overveldende

– En helt annen tankegang
Det var 14 kvinnelige studenter og én mannlig, de fleste rundt 20 år gamle, som besøkte Tyrili Stifinnerteam. De studerer kriminologi, sosiologi og statsvitenskap. I Oslo fengsel møtte de Ole Johannesen fra Kriminalomsorgen og Ingvard Kinge fra Tyrilistiftelsen, og de fikk snakke med to av de innsatte som soner på rusenheten. 

– Jeg spør alltid lovbrytere og andre jeg møter i fengsel hva de mener fengslene er til for. I USA har de fleste svart at fengslene er til for å straffe. Her svarte den ene av de innsatte at de er til «for å forhindre at vi havner i fengsel igjen». Det er en helt annen tankegang, forteller en av studentene.

Mange av studentene ønsker å jobbe i kriminalomsorgen i USA når de er ferdige med studiene. Det er imidlertid med blandede følelser de tenker på en slik yrkeskarriere, siden forholdene i amerikanske fengsler er dårligere enn studentene synes de burde være. 

– Her ble de innsatte behandlet humant. Det ga meg litt håp, fortalte én.

Her ble de innsatte behandlet humant. Det ga meg litt håp

– Mye å lære av Norge
I delstaten Indiana, hvor universitetet deres ligger, praktiseres fortsatt dødsstraff. Sist noen ble henrettet der var i 1999, men elleve menn og en kvinne sitter fortsatt på Death row.

– Dødsstraff praktiseres fortsatt i 30 delstater, og bruken av det har økt de siste tiårene. Behandling av psykiske problemer og rusavhengighet er smertefullt fraværende i amerikanske fengsler, og behandlingen av innsatte er langt mindre human enn i Norge. USA baserer seg i stor grad på fengsling fremfor alternative straffereaksjoner. På alle disse områdene kan vi hente inspirasjon fra det norske systemet, sier Bartusch.

Fokuset på rehabilitering var en av hovedårsakene til at hun valgte å ta med seg studentgruppa til Norge.

– Jeg vil at studentene skal ha noe å sammenligne den repressive tilnærmingen i USA med. De fleste av dem har tatt flere kurs i kriminologi og kjenner problemene ved det amerikanske systemet. Mange vil jobbe i fengselsvesenet når de er ferdig utdannet, og jeg vil at de skal kjenne til en mer human tilnærming til straff, forteller hun.

Hvis du vil ha folk ut av fengsel, må du ta fengselet ut av folk

At besøket gjorde inntrykk på de amerikanske studentene, er det liten tvil om.

– Her snakker man om at folk ikke er handlingene de har begått. Det vant virkelig gjenklang i meg, forteller en student.

En annen hadde bitt seg merke i et gammelt stifinner-ordtak:

– «Hvis du vil ha folk ut av fengsel, må du ta fengselet ut av folk.» Slik tror jeg ikke engang man tenker i ungdomsfengsler i USA.