Slik lyder ingressen i fagartikkelen som Sigrun Dalsaune Jansen i Tyrili og Anne-Malin Granerud har skrevet sammen. Artikkelen står i den nye utgaven av fagbladet Fontene, og handler om samvær mellom barn i fosterhjem og foreldre i rusbehandling. Skribentene tar utgangspunkt i sine to masteroppgaver, hvorav den ene er basert på intervjuer med barneansvarlige i Tyrilistiftelsen.

Her kan du lese artikkelen.