illustrasjon, stortingetI dag ble det kjent at de fire partiene H, FrP, V og KrF har kommet til enighet om budsjettavtalen, og at satsinga på helse ligger fast. 

Forrige fredag var Tyrili invitert til NRKs studio på Lillehammer for å svare på hva stiftelsen synes om den borgerlige regjeringas endringer i statsbudsjettet for 2014. 

På rusfeltet hadde den nye regjeringa samlet seg om en øremerking på 343 millioner kroner som kommunene må bruke på rustiltak. De opprettholdt økninga på 200 plasser i ideelle virksomheter, men utvida det til også å gjelde langtidsplasser. Av friske midler la helseministeren 255 millioner kroner på bordet til kjøp av private behandlingsplasser innen rus, psykisk helse og rehabilitering. Mellom 2200 og 2300 mennesker står i kø for rusbehandling i landet, og summen tilsvarer cirka 250 nye plasser. 

Så hva svarte Øyvin Aamodt på spørsmålet?

Øyvind Aamodt- Vi er fornøyd. Vi jubler ikke fordi det har vært lansert fra før valget at det skulle være en satsing. Og med denne summen vil 10 prosent av ventelistene kunne fjernes. Så det er ingen revolusjon, men det er en god hjelp på veien som jeg tror forhåpentligvis mange rusavhengige vil nyte godt av. 

Hør hele intervjuet her

(Klikk på nummer 7:  Glad for satsing på rusomsorgen).