– Vi hilser den politiske holdningsendringen som flertallet av de politiske partiene ser ut til å gå inn for, velkommen. Avkriminalisering av bruk og besittelse er etter vårt syn helt riktig vei å gå, og noe Tyrilistiftelsen har støttet i flere år, skriver Tyrilistiftelsens avtroppende leder, Ulf Jansen.

Les hele kronikken i den digitale utgaven av fagtidsskriftet Rus & Samfunn.