Prosjektet skal vare i to år, og har fått tilsagn om 1,98 millioner kroner fra statsbudsjettet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (kun for abonnenter).

Målet er å jobbe sammen med rusavhengige som er ferdige i behandling, slik at de lettere kan få en stabil og god livssituasjon når de etablerer seg i egen bolig.

Med på laget er DPS Lillehammer, Nav Lillehammer-Gausdal og Gjenbruket.

I den toårige prosjektperioden skal det etableres et fagforum, med mål om en fremtidig felles plattform for rusfeltet i regionen. Øyvin Aamodt fra Tyrili sitter i styringsgruppen for prosjektet.

Foto: Jechstra/Flickr/Creative Commons