I siste utgave av fagbladet Rus og samfunn finner du artikkelen "Med rus - uten ord?"  (PDF, 154KB)skrevet av nestleder på Tyrili Kampen, Hanne Lorimer Aamodt.