- Dette er svært gledelig, sier leder i Tyrilistiftelsen, Ulf Jansen.

- Vi kan nå satse mer på å minske glippsonene på veien inn og på veien ut av døgnbehandling. Det er her flest elever faller fra, og Tyrili har lenge ønsket å styrke dette arbeidet. 

Tyrilistiftelsen er en av flere behandlingssteder som får midler til mer inntaksforberedende arbeid samt til oppfølging før og etter døgnbehandlingen. 

I forbindelse med regjeringens bebudede økning av antall behandlingsplasser tilrettelegges nå et tilbud som bedre ivaretar pasienten - både før og etter behandling, sier direktør medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard. 

I en nyhetsartikkel publisert på Helse Sør-Øst sine nettsider, sier hun at det ved henvisning til døgnbehandling vil bli tatt kontakt for å starte kartleggingen av rusavhengigheten, psykisk og fysisk helse og sørge for oppstart av ansvarsgruppe og utarbeide individuell plan. Det blir også etablert et familie- og nettverksarbeid. I etterkant av døgnbehandlingen vil det bli samarbeidet med det aktuelle helseforetaket og kommunene for å sikre overgangen til egen bolig, arbeid og aktivitet. 

- Dette bidrar til enda bedre pasientforløp for pasienten og forhåpentligvis mulighet for økt motivasjon for pasienten til å komme til behandling og ikke falle tilbake etter at selve behandlingen er gjennomført, sier Andersgaard. 

Les saken her