Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Betina Siebrandt, Tyrili | Publisert 30. mars 2022

1. januar startet Hans-Johan Norstrand i sin nye jobb som leder for Tyrili Klatring. Han tar over etter Ingunn Rønningen Kleven, som etter halvannet år forlot Tyrili til fordel for næringsutvikling på Dokka.

 

Det gleder meg like stort i dag som for 15 år siden å se hvordan Tyrili Klatring bidrar til å bygge selvtillit, mestringsfølelse og vi-følelse.

 

Veien til jobb blir den samme som før for Lillehammer-bosatte Hans-Johan, som har jobbet som arbeidsleder for Tyrili Klatring de siste 15 årene. For ham var den langvarige tilhørigheten til klatresenteret avgjørende for at han søkte jobben.

– Jeg er veldig motivert for å opprettholde og videreføre den gode driften av Tyrili Klatring, og har jobbet tett med både Rune Osvold og Ingunn Kleven mens de satt som daglig ledere. Tyrili Klatring er en fantastisk behandlingsarena, og mye av grunnen til at jeg søkte denne stillingen, er de fantastiske kollegene jeg har rundt meg, både på behandler- og arbeidsledersiden.

Tyrili Klatring har ansvar for klatresenteret på Tyrilisenteret i Lillehammer, som drives som en ordinær bedrift, samtidig som det er en arena hvor pasienter i Tyrili kan få arbeidstrening og utvikle seg mens de er i behandling for rusmiddelavhengighet.

Norstrand er utdannet kokk, og har før han begynte i Tyrili, hovedtyngden av sin arbeidserfaring fra ulike restaurantkjøkken, samt fra sports- og friluftsforretninger.

Klatring i Tyrilis klatrevegg på Lillehammer.

– Jeg hadde ingen erfaring fra rusfeltet før jeg ble ansatt i Tyrili i 2007, men de siste 15 årene har gitt meg god kjennskap til feltet og den gruppen vi jobber med. Det er inspirerende å se hvor mye ressurser den enkelte pasient innehar, og det å få bidra til å videreutvikle styrker, ferdigheter og interesser for folk som ønsker det, gjør denne jobben svært meningsfull.

Klatresenteret er åpent for publikum, som forventer det samme av pasientene som gjør en arbeidsinnsats der, som de ville ha forventet av ansatte ved andre klatresentre. I Tyrili Forskning og utviklings "Haugenrapporten" fra 2018, fortalte pasienter ved Tyrilihaugen om verdien i det å knytte relasjoner til mennesker utenfor behandlingsfellesskapet, og hvordan det kunne påvirke selvfølelse og identitet i positiv retning.

– Hva tenker du er det mest utfordrende ved jobben?

– En åpenbar utfordring er kombinasjonen rusbehandling og kommersiell drift av et klatresenter. Det å være i rusbehandling, er en krevende øvelse, hvor mye skal jobbes systematisk med i løpet av relativ kort tid. Som leder av Tyrili Klatring er det viktig for meg å gi den enkelte pasient det rommet han eller hun trenger i sin prosess, samtidig som vi skal ivareta kundene våre, sier Norstrand 

– Hva gleder du deg mest til framover?

– Å fortsette å skape de gode historiene sammen med pasienter og medarbeidere, ser jeg virkelig frem til. Det gleder meg like stort i dag som for 15 år siden å se hvordan Tyrili Klatring bidrar til å bygge selvtillit, mestringsfølelse og vi-følelse, sier Norstrand.

Han er selv en aktiv klatrer gjennom 35 år, og har vært innom de fleste grener. Fritidsinteressene går i samme retning.

– Jeg liker fjell, klatring og jakt. Ski og toppturer står også høyt på listen. Det samme gjør felling av trær, som jeg gjør sammen med et par kompiser, i firmaet vårt, «Vanskelig Trefelling».