Tyrilistiftelsen tar den globale koronakrisen på største alvor og gjør alt vi kan for å bidra til å forhindre og begrense smitte, samtidig som vi ivaretar våre pasienter og medarbeidere i en krevende tid. Pasienter med ruslidelse er sårbare – ikke bare for en sykdom som Covid19, men også for overdose og selvmord. Risikoen for slike hendelser øker i en krisetid som dette, med mye usikkerhet og mange pålegg og restriksjoner på behandlingsenhetene. I tillegg har en del av våre pasienter og medarbeidere lidelser som plasserer dem i risikogruppene som er ekstra sårbare for Covid19. Alt dette jobber Tyrili svært aktivt for å ta hensyn til.

Konkret er dette noen av tiltakene som er iverksatt:

  • Stiftelsens helseberedskapsplan er tatt i bruk, og tilpasset den aktuelle situasjonen med Covid19
  • Kriseteam er satt, under ledelse av stiftelsens nestleder, Camilla Fjeld
  • Det gjøres løpende vurderinger av risiko
  • Vi har opprettet kontakt med kommuneoverlegen i kommunene hvor vi har behandlingsenheter
  • Vi flytter personale internt etter behov, og har utøkt stillingsprosenten til spesialister der det er mulig
  • Vi har laget nødprosedyrer og unntaksbestemmelser, for å kunne gi forsvarlig helsehjelp
  • Tyrilis avrusningsenhet i Oslo er stengt, grunnet sårbar bemanningssituasjon
  • Vi har imidlertid ikke stoppet inntaket av pasienter, og har foreløpig ikke redusert drift (per 15. mars) 

Nestleder i Tyrilistiftelsen, Camilla Fjeld beskriver føre var-prinsippet som Tyrili jobber etter, på denne måten:

– Hvis vi er bekymret for at noe skal skje, eller lurer på om det er lurt å iverksette et tiltak, må vi gjøre det med en gang. Det er ingen grunn til å vente.

Annerledes behandlingshverdag
Behandlingsfellesskapene i Tyrili forholder seg selvsagt til alle de nasjonale retningslinjene. Å ivareta livsviktige funksjoner og de som er mest utsatt, har høyeste prioritet. Hverdagen er ganske annerledes enn den vanlige for både pasienter og medarbeidere på enhetene nå. Klemming og håndhilsing er ikke tillatt, alle må holde avstand til hverandre, og rutinene for matlaging og -servering er strammet inn. En del pasienter må tilbringe tiden i leiligheten sin, fordi de er satt i karantene. Besøk er ikke tillatt ved noen norske helseinstitusjoner nå, heller ikke ved Tyrilis enheter. Pasientenes treningsreiser vil ikke bli gjennomført, på grunn av nasjonale pålegg om å holde seg der man er.

Vi i Tyrili etterstreber å legge til rette for best mulig behandling i denne perioden, at alle skal trygges, bli sett og tatt vare på. Vi vil jobbe for at vi sammen tar et kollektivt ansvar, og at alle bidrar med sine oppgaver når det gjelder for eksempel vask, mathygiene og desinfisering for å hindre og begrense smitte. Vi må samarbeide i solidaritet med de som kan bli alvorlig syke, og drive behandlingsenhetene våre sammen, pasienter og medarbeidere side om side.

– Må ruste opp nå, ikke stenge ned
På et mer overordnet plan understreker Tyrilis nestleder Camilla Fjeld viktigheten av å gi et godt tilbud til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser i den situasjonen vi er i nå.

– Nå gjelder det å ha et godt og trygt tilbud, både til de som er i rusbehandling og til de som er der ute og lever krevende og risikoutsatte liv. Vi mener man må ruste opp tilbudet, ikke stenge ned nå. Forebygging av overdose og selvmord er viktigere enn noen gang. Rusavhengiges største fare er ikke bare koronavirussmitte, det er også overdosefare og selvmordsrisiko. Ikke alle har en trygg familiehavn å dra til, eller som kan ta seg av én, hvis én får hjemmekarantene. Flere har ikke et hjem å ha karantene i engang, påpeker Fjeld.

– Vi i Tyrili vil gjøre alt for å gi et trygt og godt tilbud nå framover. til de som er hos oss og de som skal til oss, avslutter hun.

Har du flere spørsmål om hvordan koronasituasjonen håndteres i Tyrili eller lurer på hvordan ting konkret skal løses? Kontakt den aktuelle behandlingsenheten direkte.

Her finner du oversikten over Tyrilis behandlingsenheter med kontaktinformasjon.

Har du spørsmål som ikke gjelder noen bestemt enhet, kan du kontakte Tyrili sentralt på telefon 474 74 000 eller e-post tyrili@tyrili.no.

Foto: CDC/Unsplash