Rettelse: I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen stod det at tilbudet retter seg mot eiere av ulike slags kjæledyr. Det riktige er at dette er et tilbud for hundeeiere.

Mange som har blitt henvist til rusbehandling opp gjennom årene, har vært nødt til å skilles fra sin beste venn for en periode. Hunden har blitt overlatt til andre når eieren har pakket sakene og flyttet inn på et behandlingssted for flere måneder; kanskje et helt år, eller mer. I noen tilfeller har hensynet til dyret antakelig også veid tyngst, slik at behandlingen ikke ble noe av.

Dette ville medarbeiderne ved Tyrilihaugen gjøre noe med, og de fant derfor ut at de ville starte et tilbud for hundeeiere. Mange i medarbeidergruppa har dyr selv, og de brenner for god rusbehandling og dyrehold - gjerne i kombinasjon.

Rus & Samfunn har i dag fyldig omtale av kjæledyrprosjektet til Tyrilihaugen, som trolig er landets første av sitt slag.

Les artikkelen her: En firbeint grunn til å mestre rus

Behandlings- og oppfølgingsfellesskapet Tyrilihaugen ligger ni kilometer øst for Lillehammer og er et tilbud til rusavhengige med erfaring fra Tyrili eller andre behandlingssteder. På Tyrilihaugen bor pasienter med plass tilknyttet Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Det bor også beboere her med rehabiliteringsplass etter avtale med Velferdsetaten i Oslo kommune. Det er denne gruppa som nå får tilbud om å ta med seg kjæledyret sitt til Tyrilihaugen.

Tilbudet retter seg mot hundeeiere. Det er bygget hundehus og hundegård, og det er kjøpt inn dobbelt hundebur til bil. Beboere som søker seg inn på kjæledyrplass, vil få tildelt leilighet hvor det er mulighet for hundehold, samt tilgang på adskilt hundegård. Tyrilihaugen ligger nært naturen med gode muligheter for rekreasjon og trening sammen med den firbente vennen.