1. september fikk Tyrilihaugen ny leder og nestleder, da Øyvin Aamodt ga seg som enhetsleder etter mer enn 20 år. Øyvin, som har vært enhetsleder helt siden etableringen av forløperen Bjørkhaugen, skal fortsette å jobbe i Tyrili, med fagutvikling for stiftelsen og klatresenteret. Jørgen Iversen, som de siste tre årene har vært nestleder, er ansatt som ny enhetsleder ved Tyrilihaugen, mens Merete Turvoll har fått jobben som nestleder.

Jørgen jobbet i Tyrili fra 2003 til 2012, og kom tilbake til stiftelsen i 2015. I mellomtida jobbet han på Kringsjåtunet, i kriminalomsorgen i Drammen og med mindreårige flykninger.

Merete begynte sin løpebane i Tyrili som sommervikar i 2001, og har vært fast ansatt i stiftelsen siden 2003. Hun har ellers jobbet på Pro Sentret ved siden av studiene, vært styremedlem i Samarbeidsforum for norske kollektiv, og er ansattrepresentant i Tyrilistiftelsens styre.

– Hvorfor takket dere ja til nye roller i Tyrili?

–Jørgen har tre år bak seg som nestleder, og for han var det naturlig å vurdere enhetslederrollen etter Øyvin, da det ble kjent at han skulle gå av. Merete har nestledererfaring fra Tyrili Kampen, og tenkte at tida var inne for nye oppgaver og ny rolle nå, skriver de to i en e-post.

– Hva blir mest spennende, og hva blir mest utfordrende, å ta fatt på?

Den nye lederduoen slår sammen de to spørsmålene og svarer på beste politikervis:

– Vi ønsker å videreutvikle botreningstilbudet på Tyrilihaugen, og skape et godt helhetlig behandlingstilbud for en generasjon rusavhengige hvor alderdom, somatikk og psykiske lidelser kanskje vil kreve noe mer/annet av oss i fremtiden. Vi vil ivareta og jobbe for et fortsatt godt arbeidsmiljø, og sikre at vi i ledergruppa til enhver tid holder oss faglig oppdatert på rusfeltet.

Når det gjelder bildet øverst i saken, har de to følgende å rapportere om det:

– Vi måtte sende et bilde fra en tur vi hadde sammen i Jotunheimen for et par år siden. Vi er ikke så gode på selfies, så håper dette er godt nok. Og bare så det er sagt: her gjør vi det vi elsker mest – ute i fjellet, med ski på beina!! Mulig ingen kjenner oss igjen, men det kan ikke vi ta ansvar for :-)

Foto: Privat.