Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Publisert 12. mars 2022

Fredag 4. mars mottok Tyrili et brev fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ), i kjølvannet av forhandlingsmøtet mellom partene 15. februar. HSØ gir i brevet uttrykk for forståelse for at Tyrili må tilpasse driften, etter det store bortfallet av til sammen 27 behandlingsplasser ved Tyrilihaugen og Frankmotunet.

 – Det synes vi er positivt, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili.

Partene har foreløpig ikke funnet en løsning på den vanskelige situasjonen som oppstod etter at Tyrili mistet 27 behandlingsplasser i Innlandet, i anbudene til Velferdsetaten i Oslo i desember i fjor og Helse Midt-Norge i januar.

Tyrilis styre vedtok 19. januar å avvikle driften ved Frankmotunet og flytte plassene til Tyrilihaugen. HSØ har gitt uttrykk for at de mener det er mer naturlig å flytte plasser motsatt vei.

En slik løsning vil imidlertid bare være å forskyve problemstillingen fra et sted til et annet.

Tyrili svarte HSØ torsdag, og ba om et nytt forhandlingsmøte hvor vi kan drøfte saken videre.

Svaret fra HSØ kom raskt:

Helseforetaket, som er Tyrilis største oppdragsgiver, inviterte til et møte allerede førstkommende mandag, 14. mars.

– Vi har tro på at vi kan finne en løsning sammen med HSØ som innebærer at vi kan opprettholde et tilbud ved både Tyrilihaugen og Frankmotunet. Begge enheter er ønskede og nødvendige pasienttilbud, sier Anders Dalsaune Jansen.