Ytelseavtalen for 2016 er nå utvidet med 4.000 døgn på grunn av stor søknad og tilsvarende lang ventetid, skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider. De forteller at mange pasienter har valgt å stå på venteliste ved Tyrilistiftelsen i stedet for å motta behandling ved institusjoner med ingen eller kortere ventetid (les hele saken her). 

- Dette betyr at elevantallet på enheten blir som det er i dag, og at det er fulle hus overalt for at flest mulig skal få sin ønskede plass i Tyrili, forteller nestleder i Tyrilistiftelsen, Camila Fjeld. 

Tyrilistiftelsen har hatt høyere belegg hittil i år enn avtalen med Helse Sør-Øst tilsa. Alternativet var nå å redusere aktiviteten og ikke ta imot like mange pasienter som hittil i år. Med utvidelsen av avtalen kan Tyrili fortsette å behandle like mange pasienter. 

Fjeld understreker at dette er resultatet av et godt behandlingsinnhold som de rundt 200 medarbeiderne sørger for hver dag.

- Hardt arbeid og ideologien vi bygger vårt arbeid på, med likeverd i sentrum og tanken om at alle fortjener nye sjanser, gjør at pasientene vil til Tyrili. Dette er en hyggelig anerkjennelse til alle som jobber i Tyrili, sier Fjeld.